Nytt EØS-prosjekt med Litauen om dekommisjonering

DSA har nå signert en avtale med Ignalina atomkraftverk og strålevernsmyndigheten i Litauen (VATESI) om radioaktiv avfallshåndtering og dekommisjonering.

Sist oppdatert: 08. oktober 2020 10:52

Ignalina kjernekraftverk i Litauen. Kraftverket er under avvikling, også kalla dekommisjonering. Foto: Synne Egset, DSA.

Målet med prosjektet er å forbedre styring og kontroll, samt å forebygge negative konsekvenser for befolkning og økosystem fra radioaktivt avfall fra det nedlagte Ignalina atomkraftverk. 
Prosjektet omfatter også opplæring og kompetanseheving. 

DSA har involvert Det internasjonale atomenergibyrået IAEA i prosjektet, primært for å bistå VATESI i deres arbeid.

Budsjettet er på 3,5 millioner euro. Av dette går 738 000 euro til DSA. Prosjektet vil gå over 4 år. 

Prosjektet heter “Safety Enhancement of Ignalina NPP Radioactive Waste management”, og er finansiert under EØS-finansieringsordningene.

Mer informasjon