Presse

Pressetelefon, postjournal og pressebilde.

Sist oppdatert: 26. august 2020 10:28

Offentleg elektronisk postjournal

Skal du søke om innsyn i postjournalen vår, bruker du einnsyn

Pressevakt

Pressetelefon: 67 16 26 60 - pressevakt@dsa.no

(for spørsmål om innsyn, ta kontakt med sentralbordet)

 

PRESSEBILDE

Her finn du bilde av DSA si leiing og seksjonssjefar.
Klikk på bilda for å laste dei ned i høg oppløysing.

Per Strand, direktør

Bilde av Per Strand, påtroppende direktør i DSA
Per Strand 
Direktør DSA
Leiar for Kriseutvalget for atomberedskap (Foto: Ronny Østnes)
E-post
 

Anne Marit Skjold, kommunikasjonsdirektør  

Kommunikasjonsdirektør DSA, Anne Marit Skjold
Anne Marit Skjold (Foto: Ronny Østnes)
E-post

Hanne Kofstadmoen, avdelingsdirektør avd. strålebruk og måletenester 

Bildet viser Hanne Kofstadmoen, avdelingsdirektør strålevern og måletjenester, DSA
Hanne Kofstadmoen (Foto: Ronny Østnes)
E-post

Kristin Frogg
fung. avdelingsdirektør atomsikkerhet og miljø

KristinEliseFrogg-sw.jpg
Kristin Elise Frogg (Foto: DSA)
E-post

Hege Modell
avdelingsdirektør plan og administrasjon

Foto av Hege Modell, avdelingsdirektør i DSA
Hege Modell (Foto: DSA)
E-post

SEKSJONSSJEFAR

Anne Liv Rudjord, seksjonssjef miljøovervaking og radon

Foto av Anne Liv Rudjord, seksjonssjef miljøovervåking og radon DSA
Anne Liv Rudjord (Foto: DSA)
E-post

Ingar Amundsen, seksjonssjef internasjonal atomtryggleik

Foto av Ingar Amundsen, seksjonssjef internasjonal atomsikkerhet, DSA
Ingar Amundsen (Foto: DSA)
E-post

Astrid Liland, seksjonssjef beredskap

Foto av Astrid_Liland, seksjonssjef Beredskap, DSA
Astrid Liland (Foto: DSA)
E-post​​​​

Inger Margrethe Eikelmann, seksjonssjef nordområda

Foto av Inger Margrethe Eikelmann, seksjonssjef beredskap, DSA
Inger Margrethe Eikelmann (Foto: DSA)
E-post

Solveig Dysvik, seksjonssjef atomtryggleik og forureining

Foto av Solveig Dysvik, seksjonssjef atomsikkerhet og forureining, DSA
Solveig Dysvik (Foto: DSA)
E-post

Merete Hannevik, seksjonssjef laboratorier

Foto av Merete Hannevik, seksjonssjef laboratorier, DSA
Merete Hannevik (Foto: DSA)
E-post

Sindre Øvergaard, seksjonssjef kildesikkerheit, strålebruk og UV

Foto av Sindre Øvergaard, seksjonssjef kildesikkerhet, strålebruk og UV, DSA
Sindre Øvergaard (Foto: DSA)
E-post

Ingrid Espe Heikkilä, seksjonssjef medisinsk strålebruk

Foto av Ingrid E. Heikkilä, seksjonssjef medisinsk strålebruk, DSA
Ingrid Espe Heikkilä (Foto: DSA)
E-post