Gå rett til innhold

Nasjonalt yrkesdoseregister

Nasjonalt yrkesdoseregister gir en oversikt over stråledoser til arbeidstakere i Norge. Både privatpersoner, organisasjoner/virksomheter og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har tilgang til opplysninger i registeret.

Sist oppdatert: 08. mars 2023 10:45

Hva brukes registeret til?

Formålet med registeret er at det skal gi en samlet oversikt over doser fra ioniserende stråling til arbeidstakere i Norge, uavhengig av om en arbeidstaker har hatt ulike arbeidsgivere. DSA bruker opplysningene i registeret i tilsyns- og forvaltningsarbeid, i tillegg til at opplysningene kan brukes i forbindelse med utredning, utviklings- og kartleggingsarbeid. 

For privatpersoner

Du kan logge deg inn som privatperson for å se hvilke opplysninger som er registrert om deg. Arbeidstakere som har jobbet med strålekilder eller har vært utsatt for stråleeksponering i forbindelse med sitt yrke, og som har fått fastsatt sin individuelle stråledose ved måling eller beregning, skal kunne se sin dosehistorikk i dette registeret. Har du ikke vært utsatt for stråleeksponering i forbindelse med din yrkesutøvelse, skal det ikke være registrert noen dosedata for deg.

For organisasjoner/virksomheter

Representanter for arbeidsgiver kan logge seg inn for å se opplysninger registrert for egne ansatte. De kan se opplysninger både om nåværende ansatte og tidligere ansatte, men bare dosedata som er knyttet til ansettelsesforholdet i den aktuelle organisasjon/virksomhet. Arbeidsgiver kan bruke registeret til å følge med på doser til de enkelte ansatte, doser til ansatte i en avdeling, doser til ansatte som jobber med forskjellige typer strålebruk eller doser til yrkesgrupper.

DSA er behandlingsansvarlig for nasjonalt yrkesdoseregister, men registeret driftes av Norsk Helsenett SF.