Forsvarlig strålebruk, atomsikkerhet og godt strålevern

Helserisiko ved røntgen

Helserisikoen ved røntgen brukt i helsevesenet er generelt liten, og verksemda som utfører røntgenundersøkinga er pliktig å vurdere at nytten er større enn ulempa.

5G og radiosignal

Det er ikke grunn til å bekymre seg for at 5G er helsefarlig utfra den kunnskapen vi sitter på i dag.

Du bør ha jodtabletter hjemme

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn bør du ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker. Fra 1. november 2018 kan du kjøpe tablettene reseptfritt i apotek.