Stråletrygg hverdag

Hvordan skape gode skyggesteder?

Kommuner, by- og landskapsplanleggere og idrettsorganisasjoner bør særlig tenkte på å skape flere skyggesteder utendørs.

Hvor sterk er UV-strålingen fra sol og solarier?

Vi blir eksponert for UV-stråling fra sola, hjemme i Norge og på ferier. De som bruker solarium får en tilleggs-eksponering fra denne bruken.

Anløp av reaktordrevne ubåter

Norge mottar jevnlig anløp av britiske, franske og amerikanske militære reaktordrevne fartøy. Det er krav om konsesjon etter atomenergiloven for å gjennomføre disse anløpene.