Stråletrygg hverdag

Hvordan skape gode skyggesteder?

Kommuner, by- og landskapsplanleggere og idrettsorganisasjoner bør særlig tenkte på å skape flere skyggesteder utendørs.

Slik beskytter du deg i sola

UV-strålingen fra sola kan gi deg brunfarge, men også skade hud og øyne.

Anløp av reaktordrevne ubåter

Norge mottar jevnlig anløp av britiske, franske og amerikanske militære reaktordrevne fartøy. Det er krav om konsesjon etter atomenergiloven for å gjennomføre disse anløpene.