Stråletrygg hverdag

Ukraina – atomsikkerhet og -beredskap

DSA følger situasjonen i Ukraina nøye.

Hva kan jeg gjøre?

Om vi blir utsatt for radioaktivitet er det ulike ting vi kan gjøre for å beskytte oss. Dersom det skjer et utslipp av radioaktivitet i Ukraina, vil konsekvensene for Norge være begrenset.

Har du hørt vår podkast Sikre kilder?

Siste episode handler om røntgen og andre bildeundersøkelser. Vi tar veldig mye røntgen og CT i Norge - hvorfor er det problematisk?