Forsvarlig strålebruk, atomsikkerhet og godt strålevern

Slik måler du radon

Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på er å måle.

Melding av strålekilder

Virksomheter som anskaffer eller bruker meldepliktige strålekilder må registrere sin virksomhet og strålekildene i vårt meldesystem for strålekilder.

Riktig bruk av bildediagnostikk

Henvis pasienter til den bildediagnostiske undersøkelsen som gir best svar på klinisk problemstilling til lavest mulig stråledose.