Stråletrygg hverdag

Radioaktivitet – hvor kommer den fra?

Radioaktiviteten i miljøet stammer fra naturlige kilder og ulike menneskelige aktiviteter.

Skader fra laser

Lasere kan sende ut synlig og usynlig stråling og begge deler kan gi arr på netthinnen og føre til helt eller delvis tap av synet.

Kva kontroll er det med dei norske atomreaktorane?|

Hovudmålet for tryggleiken ved ein atomreaktor er å hindre situasjonar som kan skade menneske og miljø frå utslepp av radioaktivitet til omgjevnadane.