Stråletrygg hverdag

Å bu i nærleiken av høgspentanlegg

Det er ikkje helseskadeleg å bu eller opphalde seg nær høgspentanlegg.

Skader fra laser

Det skal svært lite til for å skade synet med laser.

Har du hørt vår podkast Sikre kilder?

Siste episode handler om atomberedskap.