Stråletrygg hverdag

Slik måler du radon

Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på er å måle.

Skader fra laser

Lasere kan sende ut synlig og usynlig stråling og begge deler kan gi arr på netthinnen og føre til helt eller delvis tap av synet.

Kva kontroll er det med dei norske atomreaktorane?|

Hovudmålet for tryggleiken ved ein atomreaktor er å hindre situasjonar som kan skade menneske og miljø frå utslepp av radioaktivitet til omgjevnadane.