Samarbeid med Litauen

DSA starter et prosjekt i samarbeid med den litauiske kjernesikkerhetsmyndigheten VATESI og Ignalina kjernekraftverk. 

Sist oppdatert: 26. juni 2020 14:22

Hensikten med prosjektet er å bedre sikkerheten ved håndtering av radioaktivt avfall ved kjernekraftverket. Gjennom prosjektet får vi mulighet til å dele informasjon og erfaringer fra avfallshåndtering av radioaktivt avfall, noe som er spesielt relevant for oss etter at de to forskningsreaktorene på Kjeller og i Halden nå er stengt og det gjøres forberedelser for rivning. Rivningen av de to reaktorene ved Ignalina kjernekraftverk, som ble stengt i 2004 og 2009, vil gi store mengder radioaktivt avfall. 

Prosjektet er på 3,5 millioner euro, hvor ca. 3 millioner euro finansieres av Norge via EØS-midlene.