Gå rett til innhold

Atomberedskap

FAKTA

  • Atomberedskap er beredskapen vi har mot alle atomulykker og villede handlinger som kan gi radioaktiv forurensning og stråleeksponering.

  • Organiseringen av atomberedskapen i Norge er bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap. 

  • Kriseutvalget for atomberedskap er ansvarlige for, og har fullmakt til, å iverksette tiltak for å redusere konsekvensene etter en atomulykke. 

  • DSA er nasjonalt og internasjonalt varslingspunkt for alle typer radiologiske og nukleære hendelser.

  • Dersom en atomulykke rammer deg, er det ulike tiltak du kan gjøre for å beskytte deg. Les mer om det.