Gå rett til innhold

Overvåking av radioaktivitet i luft

DSA har åtte luftfilterstasjoner på forskjellige steder i Norge. Stasjonene er viktige for kartlegging av radioaktivitet i luft og for å vurdere størrelse og sammensetning av eventuelle utslipp ved uhell og ulykker.

Sist oppdatert: 24. mai 2024 13:07

Hvorfor overvåker vi radioaktivitet i luft?

Vi overvåker radioaktivitet i luften for å kartlegge nivåene av radioaktive stoffer og for å vurdere mengde og sammensetning av radioaktive stoffer ved atomulykker. Sammen med nettverket for doseratemåling kan overvåking av radioaktivitet i luft gi en tidlig indikasjon på utilsiktet utslipp av radionuklider.

Hvordan overvåker luften for radioaktivitet?

For å overvåke radioaktivitet i luften bruker vi en høyvolum luftprøvetaker som pumper luft gjennom et filter. Disse filtrene fanger opp partikler i luften og skiftes hver uke. I løpet av en uke filtrerer luftprøvetakerne rundt 130 000 m3 luft. Dette er det samme som luftmengden i rundt 50 varmluftsballonger. Filter sendes til DSAs laboratorier hvor de blir bearbeidet og analysert.

skog, instrument som måler radioaktivitet
DSAs luftprøvetaker i Bergen.

Hvor overvåker vi luften for radioaktivitet?

Vi har fire luftovervåkingsstasjoner i Sør-Norge og fire i Nord-Norge. Tilsvarende luftovervåkingsstasjoner finnes i resten av Europa og i mange andre land. I tillegg har vi mindre mobile luftfilterstasjoner som kan brukes etter behov.

Norgeskart
Oversikt over plasseringer av luftfilterstasjoner i Norge.

Hvilke typer radioaktivitet kan vi finne i luften og hvor kan den komme fra?

Luften inneholder bakgrunnsnivåer av naturlige radionuklider som dannes i atmosfæren av kosmisk stråling samt fra jord og bergarter. Det er heller ikke uvanlig å måle lave nivåer av den menneskeskapte radionukliden cesium-137 (Cs-137) i luften. Dette kommer fra Tsjornobyl-ulykken i 1986 og fra atmosfæriske prøvesprengninger på 1950- og 1960-tallet. På grunn av den lange halveringstiden (30 år) finnes Cs-137 mer eller mindre overalt i miljøet i dag. Cesium-137 i jord kan også bli virvlet opp til luften av vind eller fra gress- og skogbranner.

Noen ganger måler vi også små mengder av andre menneskeskapte radionuklider i luft, som for eksempel jod-131. Jod-131 kommer i disse tilfellene fra produksjon, bruk og utslipp av radiokjemikalier og radiofarmasøytiske stoffer.

I tilfelle en atomulykke vil vi forvente å måle mange forskjellige radionuklider i luften. Nivået på disse vil være avhengig av hvor langt unna luftovervåkningsstasjonen er fra ulykken. Påvisning av radionuklider med relativt kort halveringstid kan indikere en ny ulykke. Etter Fukushima-ulykken i 2011 målte vi jod-131 og andre radionuklider ved alle luftfilterstasjoner i Norge cirka 1 uke etter utslipp fra kjernekraftverket. Dette var tiden det tok før vind i atmosfæren fraktet radionuklider fra Japan til Norge. Selv om nivåene av radionuklider som vi målte i luften i Norge etter Fukushima-ulykken var langt høyere enn normalt, utgjorde mengden på den tiden ingen risiko for menneskers helse eller for miljøet.

Hvilke nivåer av radioaktivitet har vi funnet i luften?

Nivåene av cesium-137 som vi måler i luften i dag, er svært lave og utgjør ingen risiko for menneskers helse eller for miljøet. Innimellom måler vi også nivå av jod-131 i luften, også disse er svært lave og utgjør ingen risiko for menneskers helse eller for miljøet.

Figurene nedenfor viser en sammenligning av nivå av cesium-137 og jod-131 vi har målt i luften de siste årene sammenlignet med nivåene vi målte etter Fukushima-ulykken i 2011, Tsjornobyl-ulykken i 1986 og med nasjonale tiltaksgrenser.

Graf_luftfilter_jod.png
Graf_luftfilter_cesium.png

Figurene over viser sammenligning av nivå av cesium-137 (Cs-137) og jod-131 (I-131) som vi har målt i luften siste 10 år sammenlignet med nivåene vi målte etter Fukushima-ulykken i 2011, Tsjornobyl-ulykken i 1986 og sammenlignet med nasjonale tiltaksgrenser. Tiltaksnivået for Cs-137 (10.000 Bq/m3) viser innemelding til publikum som tiltak. Tiltaksnivået for I-131 (1.000 Bq/m3 over 2 dager) viser inntak av jodtabletter som tiltak.

Hva skjer når vi oppdager radioaktivitet i luften?

Hvis vi oppdager uvanlig nivå av menneskeskapte radionuklider i luft, kontakter vi andre land med tilsvarende stasjoner. Utveksling av informasjon kan bidra til å forstå hvor radionuklidene kan komme fra. DSA vil da publisere en nettnyhet om slike funn. Hvis radioaktivitet i luften er over et visst nivå kan det bli behov for å iverksette krisehåndtering og beredskapsplaner.

Dersom en atomhendelse rammer oss, vil Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss.

Mer informasjon

Siden 2007 har DSA gitt ut årlige rapporter om resultatene av overvåking av radioaktivitet i luften:

 

Fant du det du lette etter?
Vi svarer desverre ikke på disse meldingene, men bruker det til å optimalisere siden.