Gå rett til innhold

Jodtabletter ved atomulykker

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. 

Sist oppdatert: 08. januar 2024 15:25

KORT FORTALT

Selv med et stort utslipp i Ukraina, der vinden blåser mot Norge, vil det ikke være nødvendig å ta jodtabletter i Norge. For mer informasjon les mer her.

Jodtabletter kun skal ta etter råd fra myndighetene. 

 

Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som myndighetene anbefaler.

Trusselbilde tilsier at jodtabletter kan bli aktuelt over hele landet som tiltak ved atomhendelser. Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten har økt betydelig de siste årene og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. 

Hvorfor ta jodtabletter?

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. 

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme. 

Når skal tablettene tas?

De skal bare tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, relevante myndigheter og her på nettsiden. 

Hvem skal ta jodtabletter?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen som følge av radioaktivt jod, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter. 

Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en atomulykke. 

Hvor får jeg tak i jodtabletter?

De kan du kjøpe reseptfritt på apoteket. 

Bokser med jodtabletter.
På apoteket får du kjøpt jodtabletter uten resept.

Hvem gir råd om at vi skal ta jodtabletter?

Kriseutvalget for atomberedskap vil gi råd. 

Hvor mye skal man ta?

Man skal ta en dose. Følg doseringen på pakningen og i pakningsvedlegget, og følg råd fra myndighetene. Merk at det er to typer jodtabletter til bruk ved atomulykker til salg på apotek, disse har ulik dosering. Pass på at du følger doseringen tilpasset tablettene du har.

Jodtabletter ved atomulykker må ikke forveksles med kosttilskudd med jod. Trenger du daglig kosttilskudd med jod, f.eks ved graviditet, spør på apoteket etter dette.

Bruk ikke jodtabletter/forsiktighetsregler

  • dersom du er allergisk overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget) 

Disse skal ta jodtabletter, men må følges opp av behandlende lege i ettertid

  • hvis du har betennelse i skjoldbruskkjertelen (tyreoiditt). Bestill time til blodprøvekontroll 6-12 uker etter inntaket.
  • hvis du har forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen. Bestill time til blodprøvekontroll 6-12 uker etter inntaket.
  • hvis du har dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom) kan du få en forverring av hudsykdommen i tiden etter at du har tatt jodtablett, og din behandlende lege kan justere behandlingen

Mer informasjon: Presisering vedrørende jodtabletter for personer med stoffskifte-sykdom eller dermatitis herpetiformis.

Mer informasjon

Her kan du lese mer om råd og pålegg som kan bli gitt som tiltak ved ulike atomhendelser, og hva du selv kan gjøre for å beskytte deg.