Gå rett til innhold

Nordmenn i utlandet

Hvis det skjer en atomhendelse i utlandet, vil informasjon til nordmenn i ulykkeslandet og nærområdet bli presentert på denne siden.

Sist oppdatert: 17. januar 2024 09:28

Nordmenn i utlandet må følge råd fra lokale, nasjonale myndigheter ved en atomhendelse. De bør også følge med på reiseråd fra den norske utenrikstjenesten. DSA og Utenriksdepartementet vil ha et nært samarbeid om det skjer en atomhendelse i utlandet.   

Hva kan du gjøre for å beskytte deg?

Dersom det skjer en atomulykke er det ulike ting du selv kan gjøre for å beskytte deg:

  • Hold deg innendørs
  • Ta jodtabletter dersom myndighetene gir råd om det
  • Dusj om du har fått radioaktiv forurensning på deg
  • Følg kostholdsråd
  • Respekter myndighetenes bestemmelser om avsperringer, rensing eller evakuering

    Les mer om rådene: Hva kan jeg gjøre?

Krigen i Ukraina

Slik situasjonen i Ukraina er i dag, har DSA særlig oppmerksomhet på to scenarier:

En ulykke ved et kjernekraftverk

Et radioaktivt utslipp fra et kjernekraftverk kan ramme store områder, avhengig av størrelsen på utslippet og vær og vind. Om det skjer en atomulykke, vil DSA raskt få en værprognose fra Meteorologisk institutt. Den sier noe om hvor vinden blåser, og dermed hvilke områder et eventuelt radioaktivt utslipp vil kunne ramme. Hvis et radioaktivt utslipp rammer området du er i – følg råd fra lokale, nasjonale myndigheter. 

Bruk av taktiske atomvåpen i Ukraina

Ved en eventuell hendelse med bruk av taktiske kjernevåpen i Ukraina vil det være stråling i en radius rundt treffpunktet, men det er snakk om kilometer. Det radioaktive nedfallet vil først og fremst ramme lokalt, maks ca. 100 km fra detonasjon.