Gå rett til innhold

Kommunal atomberedskap

Norske kommuner skal ha oppdaterte beredskapsplaner for atomberedskap. På denne siden er det samlet informasjon som kommunene kan bruke i planleggingen av en mulig atomhendelse.

Sist oppdatert: 19. januar 2024 14:10

Lovverk

Veiledere

Mer informasjon

Bakgrunn for mulige tiltak ved en atomhendelse

Generelle råd om blant annet jodtabletter og innendørsopphold er laget med tanke på et radioaktivt utslipp til luft i Norge. Det vil si at et avgrenset område i inntil noen døgn blir rammet av en luftstrøm med radioaktive partikler. Partiklene vil kunne feste seg til materialer det treffer, legge seg på jord, gress og andre overflater og falle ned med nedbør. Resten av partiklene «drar videre» med vær og vind i løpet av noen dager. Partiklene sender ut stråling som kan være helsefarlig, særlig hvis mennesker og dyr får dem i seg gjennom pust eller inntak av mat og drikke.

Er det et veldig høyt nivå av radioaktive partikler vil man vurdere å sikre områder for å hindre ferdsel, folk vil oppfordres til å holde seg innendørs mens skyen passerer og hvis det er mye jod i skyen, vil noen grupper i befolkningen anbefales å ta jodtabletter.

Det vil ikke være akutt helseskadelig å oppholde seg utendørs i den perioden den radioaktive luften passerer, men innendørsopphold vil redusere stråleeksponering og dermed også risikoen for å utvikle kreft senere i livet.

Man bør unngå å få partiklene på huden, både fordi de avgir stråling og fordi det øker sannsynligheten for at man får partiklene i seg gjennom munnen. Det anbefales derfor å dekke til hud og hår hvis man er utendørs etter et radioaktivt utslipp. Det er kun svært avansert utstyr som vil beskytte totalt mot innånding og stråling mot kroppen. Derfor er det ikke hensiktsmessig at enhver virksomhet anskaffer dette. Å dekke til hud og munn/nese på en praktisk best mulig måte er til disse formålene godt nok. Det vil også være mulig å vaske og skylle bort partiklene etter at man har vært utendørs.

Spørsmål og svar 

DSA har fått flere spørsmål fra kommuner og andre virksomheter om forberedelser til en mulig atomhendelse. Flere av spørsmålene med svar er presentert her. 

Om jodtabletter

Når er det aktuelt at vi må ta jodtabletter to ganger? Bør skoler og barnehager ha lager til to doser?
Dersom det skjer en atomhendelse på norsk jord og man ikke får kontroll på eller stoppet utslippet, slik at en sky med radioaktive partikler blir liggende i lengre enn 48 timer, kan det bli aktuelt å anbefale to doser jodtabletter til personer som er i umiddelbar nærhet til hendelsen. Dette er med andre ord bare aktuelt i helt spesielle situasjoner. Det legges ikke opp til å dele ut dose nummer to gjennom skoler/kommuner, fordi vi i en slik situasjon vil anbefale folk om å holde seg hjemme. Generelt anbefaler vi å ha jodtabletter hjemme.

Hvor lenge er jodtablettene holdbare dersom vi deler de opp i henhold til dosering og leverer til elevene?
Hvis det kommer beskjed om utdeling av jodtabletter gjennom kommunene, vil det være snakk om at tablettene skal inntas samme døgn eller døgnet etter. Det er ingen problemer med holdbarhet over så kort tid.

Hvordan kan vi unngå at det blir rot med dosering med tanke på at folk har Jodix hjemme og kommunen har Kaliumjodid Recip?
Ved kjøp i apotek blir det utdelt et infoark som er tydelig merket med dosering for akkurat den typen tabletter. På samme måte følger det med et skriv med dosering på tablettene som kommunene vil dele ut. På dsa.no er det også informasjon om ulike typer tabletter og tilsvarende dosering.

Om radioaktivt utslipp og bekledning for personell som må oppholde seg ute

I min virksomhet har vi ansatte som kanskje må oppholde seg utendørs uansett. Hvilke råd eller prosedyrer skal vi legge til grunn for dem? Har kommunene plikt til å bistå oss med dette?
DSA har utarbeidet en veileder for arbeidsgivere og yrkesgrupper med kritiske samfunnsfunksjoner. Hver enkelt virksomhet (offentlig og privat) må gjøre egne vurderinger og risikoanalyser med tanke på hva som må anskaffes og i hvilket omfang. Bedrifter/virksomheter har ansvar for egne ansatte. Kommunene har ikke ikke plikt til å bistå i dette.

Må beskyttelsesutstyret vi kjøper inn være av et bestemt merke?
DSA stiller ingen tekniske krav til beskyttelsesutstyr annet enn at det bør beskytte hud og klær mot støv og partikler, og til en viss grad filtrere luften man puster inn.

Hvis jeg bruker utstyr utendørs etter et radioaktivt utslipp. Hvordan skal det rengjøres? Er en fuktig klut godt nok?
Ja, kluten kan kastes i egen pose eller vaskes etterpå.

Vil munnbind kunne gi noen beskyttelse utendørs?
Ja. Munnbind er bedre enn ingenting og vil minske mengden partikler man puster inn noe.

Når er det godt nok med FFP2 og når må vi ha FFP3? Kan vi bruke maske med filter? 
Munnbind er bedre enn ingenting. FFP2 er bedre enn munnbind og FFP3 er bedre enn FFP2. FFP3 har filter som også beskytter mot radioaktive partikler. Hva man skal anskaffe avhenger av hvor mye og hvor lenge man skal være utendørs.

Dersom jeg må bruke maske, hvorfor skal jeg ikke bruke øyebeskyttelse?
Radioaktive partikler er ikke som et virus. Det er ikke ekstra farlig å få partikler på øyet. Det er ingenting i veien for å bruke øyebeskyttelse, men det er ikke nødvendig i denne sammenhengen.

Kan vi bruke heldressene som ble sendt ut som smitteverndresser under pandemien i forbindelse med radioaktivt nedfall, eller bør det være plastikk?
Ja, det kan man. Poenget er å dekke hud og slippe å skifte og vaske klær hver gang man har vært ute.

Om man bruker regntøy for å beskytte seg, må det byttes ut etter bruk?
Nei, det holder å vaske det i etterkant.

Er en billig regnponcho godt nok ved kortvarig opphold utendørs?
Det er bedre enn ingenting, men heldress er bedre enn poncho. Poenget er å minske radioaktive partikler på tøy man tar med seg inn etter å ha vært utendørs.

Ved kortvarige opphold utendørs etter et radioaktivt utslipp, kan vi sette oss inn i bilen med poncho, hvis bilen vaskes innvendig etterpå?
Hvis du ikke tar av klærne før du setter deg i bilen, bør bilen vaskes innvendig i etterkant. 

Kan private klær som er brukt under poncho/regnklær vaskes i ordinær vaskemaskin sammen med andre klær?
Ja.

Kan ansatte i hjemmesykepleien bruke samme utstyr/klær hos flere pasienter, i en situasjon med radioaktivt utslipp?
Man kan bruke samme dress og maske over lengre tid (hele skiftet) så lenge man er nøye med måten man tar av/på beskyttelsen og vasker hender før man går inn til pasient. 

Hvilke hansker bør vi bruke utendørs etter et radioaktivt utslipp? Er det godt nok med vanlige hansker (nitril eller vinyl)?
Det er ikke avgjørende å bruke hansker ved korte opphold utendørs. Håndvask i etterkant kan være godt nok. Om man utfører arbeid utendørs over lengre tid, er vanlige hansker greit. De skal kunne beskytte huden mot radioaktivt støv.

Dersom det er mye snø, og det har vært radioaktivt nedfall, hvor lenge er snøen en risiko? 
Snøen kan være radioaktiv en stund, men det er kun hvis du er i kontakt med snøen du kan få radioaktive partikler på deg. Bruk hansker og tørk av både hansker og sko i etterkant.

Skal ventilasjon på private hus stenges ved et radioaktivt utslipp? Hvordan gjør vi dette hos brukere av hjemmetjenesten?
Dører og vinduer bør lukkes og ventilasjon bør stenges av så langt det lar seg gjøre, i en slik situasjon. Dette må hver kommune vurdere nærmere for sine egne bygg. 

Vil det komme en rådgivingstelefon for kommunene slik det gjorde under pandemien, for alle spørsmål som kan dukke opp?
Hvis det kommer et radioaktivt utslipp til Norge kan det bli aktuelt å opprette rådgivningstelefoner.

Hvordan skal taxipersonell forholde seg til transport av pasienter? Må de bytte klær/ha beskyttelsesutstyr? Skal taxien vaskes mellom hver pasient?
I en situasjon med radioaktivt utslipp i Norge, bør taxipersonell minske mengden tid utendørs, passasjerer bør sitte i baksetet og klærne/bilen bør vaskes på slutten av dagen. Alternativt bør bilen dekkes til innvendig med noe man kan fjerne i ettertid. 

Om vann

Kan folk bruke sin private brønn, så lenge den har lokk på? Hva med små, private vannverk? 
Hvis brønnen er tildekket mens et radioaktivt utslipp passerer, kan vannet drikkes. En presenning eller annet type lokk holder. Drikkevann fra vannverk er lite utsatt for radioaktiv forurensning fordi stoffene blir sterkt fortynnet. Hvis det skjer et radioaktivt utslipp, vil både myndighetene og vannverkseiere raskt måle drikkevannet. Hvis det er behov for det, vil det settes inn tiltak for å sikre at maten og vannet er trygt. 

Kommer det informasjon om vann og opptapping på dunker ved en eventuell hendelse?
Ja, men vann fra springen vil nesten helt sikkert være trygt å drikke ved et radioaktiv nedfall. Les mer om dette hos Mattilsynet.