Gå rett til innhold

Atomsikkerheit og kjernekraft

FAKTA

  • DSA fører tilsyn med sikkerheita ved norske atomanlegg: dei to forskingsreaktorane ved Kjeller nær Lillestrøm og i Halden, og avfallsdeponiet i Himdalen i Akershus.

  • DSA er i tillegg ansvarleg for safeguards i Noreg. Med safeguards meiner ein kontroll med nukleært materiale som blant anna kan brukast til å lage atomvåpen. 

  • Dei norske forskningsreaktorane er nedlagt, og det blir no forberedt for avvikling, også kalla dekommisjonering.

  • Anløp av reaktordrivne fartøy krev konsesjon etter atomenergilova. Forsvarsdepartementet gir konsesjon til anløp av militære fartøy, og DSA er innstillande og rådgjevande instans for departementet.