Gå rett til innhold

Dokumenter til høring av NNDs konsesjonssøknad om atomanlegget i Halden

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har mottatt søknad fra Norsk nukleær dekommisjonering (NND) om konsesjon for å eie og drive Institutt for energiteknikks (IFE) atomanlegg i Halden.

Sist oppdatert: 10. juni 2024 10:17

Høringsmøte i Halden i forbindelse med konsesjonssøknad for atomanlegg

Her kan du følge høringsmøtet som avholdes i Halden 21. mai 2024 fra kl. 18:30:

Presentasjoner fra høringsmøtet i Halden 21. mai 2024:

Konsesjonssøknaden fra NND inneholder en hoveddel (søknadsbrev) og en rekke vedlegg (leveransepakker) som er organisert i ledelseprosesser, kjerneprosesser og støtteprosesser. Leveransepakkene beskriver atomanlegget, NNDs organisering, ledelsessystem, beredskap og sikkerhetsarbeid. Deler av søknadsdokumentene er underlagt taushetsplikt, jf. atomenergiloven § 53, og deler av søknadsdokumentene er videre sikkerhetsgradert, jf. sikkerhetsloven §§ 5-3 og 5-4. DSA har publisert de delene av søknadsdokumentene som kan offentliggjøres og som er mest relevante for interessenter å lese i forbindelse med høringen.

Her kan du laste ned en komprimert fil (Zip) med alle høringsdokumentene.

Høringsfrist er 7. juni 2024.

Vi ber om at høringssvar sendes til dsa@dsa.no og merkes med referansenummer 24/00390.
Ved spørsmål kan epost sendes til dsa@dsa.no.