Gå rett til innhold

Dokumenter til høring av NNDs konsesjonssøknad om atomanlegget KLDRA Himdalen

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har mottatt søknad fra Norsk nukleær dekommisjonering (NND) om konsesjon for å eie og drive Kombinert lager og deponi for lavt- og mellomaktivt radioaktivt avfall (KLDRA) i Himdalen.

Sist oppdatert: 15. april 2024 14:51

Konsesjonssøknaden fra NND inneholder en hoveddel (søknadsbrev) og en rekke vedlegg (leveransepakker) som er organisert i ledelsesprosesser, kjerneprosesser og støtteprosesser. Leveransepakkene beskriver atomanlegget, NNDs organisering, ledelsessystem, beredskap og sikkerhetsarbeid. Deler av søknadsdokumentene er underlagt taushetsplikt, jf. atomenergiloven § 53, og deler av søknadsdokumentene er sikkerhetsgradert, jf. sikkerhetsloven §§ 5-3 og 5-4. DSA har publisert de delene av søknadsdokumentene som kan offentliggjøres og som er mest relevante for interessenter å lese i forbindelse med høringen. 

Her kan du laste ned en komprimert fil (Zip) med alle høringsdokumentene.