Regelverk

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet forvalter følgende regelverk (lenker til Lovdata):

Sist oppdatert: 30. mars 2020 13:59

 

Retningslinjer

 

Beredskapsmandatet er hjemlet i:

 

Veiledere til strålevernforskriften og veileder om radioaktiv forurensning

Til forskrift om strålevern og bruk av stråling er det utarbeidet veiledere, i tillegg til veileder om radioaktiv forurensning. Det er viktig at forskriftstekst og veiledning leses i sammenheng.

Fullstendig oversikt over alle våre veiledere finner du i vårt publikasjonsarkiv