Gå rett til innhold

Atomhandlingsplanen

FAKTA

  • Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø (atomhandlingsplanen) har som mål å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, og å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveier.    

  • Ulykkene ved kjernekraftverkene i Tsjernobyl og Fukushima viste at hendelser kan gi akutte helseskader i nærområdene og langvarige konsekvenser i stor avstand fra anleggene. 

  • Norsk innsats for atomsikkerhet i Nordvest-Russland, Ukraina og enkelte andre land øst i Europa forankres i atomhandlingsplanen og har over mange år vært med på å redusere risikoen for atomulykker og radioaktiv forurensning i våre nærområder.

  • På grunn av Russlands angrep mot Ukraina er all finansiering av prosjekter i Russland stilt i bero. Det samme gjelder Belarus, med bakgrunn i landets rolle i Russlands invasjon av Ukraina.