Gå rett til innhold

Prosjekt som får tilskudd over atomhandlingsplanen

Her er en oversikt over søknader som har fått innvilget tilskudd fra og med 2013.

Sist oppdatert: 26. januar 2023 10:40

Oversikten viser prosjekttittel, hvilken institusjon som har fått midler, prosjektnummer, og tilsagnsbeløpet for hele prosjektperioden. 

I tillegg inkluderer oversikten midler bevilget til Statsforvalteren i Troms og Finnmark (tidligere Fylkesmannen i Finnmark) og bidrag til de internasjonale fondene NDEP (International Chernobyl Cooperation Account (tidligere Chernobyl Shelter Fund) og Environmental Remediation Account for Central Asia.

Prosjekter som er initiert gjennom samarbeid med andre lands myndigheter og som er støttet av Atomhandlingsplanen er ikke inkludert i oversikten. 

Innvilget 2022

Rivne NPP - Supply of ET probes for inspection of Steam Generator tubes (RNPP - ET - PROBES) 
Institutt for Energiteknikk (prosjekt 787)
NOK 2 175 000

Akutt behov etter russisk angrep på Ukraina (prosjekt 788)
Nordisk Sikkerhet (prosjekt 788)
NOK 2 620 360

Supply of the dosimetry related equipment for SSE Ecocentre Ukraine (prosjekt 789)
Nordisk Sikkerhet (prosjekt 789)
NOK 3 755 000

Rivne NPP – Delivery of test equipment and spare parts (RNPP-TECH-SUPPORT)
Institutt for energiteknikk (prosjekt 790)
NOK 4 500 000

Reserve power equipment for State Border Guard Service of Ukraine 
Nordisk Sikkerhet (prosjekt 791)
NOK 4 829 000

International Chornobyl Cooperation Account
European Bank for Reconstruction and Development (prosjekt 792)
NOK 5 000 000

Personal protective equipment (PPE) for State Border Guard Service of Ukraine (SBGS)
Nordisk Sikkerhet (prosjekt 793)
NOK 4 995 000

Norwegian assistance to Ukraine 
International Atomic Energy Agency (prosjekt 794)
NOK 5 000 000

Upgrade of Radiation Control System intended to control vehicles and cargoes at the Chornobyl exclusion Zone
Science and Technology Center of Ukraine (prosjekt 796)
NOK 4 800 000

Innvilget 2021

Nuclear challenges in Russia and Ukraine
Bellona (prosjektnr 701)
NOK 14 700 000

From closed rooms to openness
Naturvernforbundet (prosjektnr 704)
NOK 6 750 000

Miljøvernsamarbeid og organisasjonsutvikling i Nordvest-Russland
Natur og Ungdom (prosjektnummer 707)
NOK 2 550 000

Populærvitenskapelig rapport radioøkologisk undersøkelse av transportruta for brukt kjernebrensel på Kolakysten
Akvaplan-NIVA (prosjekt 749)
NOK 262 000

Control and measurement instruments for State Regulatory Authority of Tajikistan (Stage 2)
Nordisk sikkerhet (prosjekt 779)
NOK 5 631 400

Post-detection equipment and training for Lisichansk border detachment SBGS, Ukraine
Nordisk sikkerhet (prosjekt 781) 
NOK 5 382 600

Kola nuclear power plant – Oppgradering av fullskala treningssimulator
Institutt for energiteknikk - IFE (prosjekt 782)
NOK 4 600 000

4th stage of PPS modernization at perimeter of FSUE Atomflot
Nordisk sikkerhet (prosjekt 784)
NOK 5 963 500

Belastningsfullmakt til oppgaver innen atomsikkerhet i 2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark (prosjekt nr. 719)
NOK 13 772 200

Innvilget 2020

Risk assessment and development of remedial design for the “Veselovsky” unauthorized radioactive waste storage site in Kiravograd Region
Advansia (prosjekt nr. 776)
NOK 5 395 000

Modernization of Improvement of Gamma Flaw Detectors for Radiographic Testing (RT) and equipment for X-ray Images interpretation (RNPP-GFD)
Institutt for energiteknikk (prosjekt nr. 775)
NOK 6 850 000

3rd stage of PPS modernization at perimenter of FSUE “Atomflot”
Nordisk Sikkerhet (prosjekt nr. 774)
NOK 5 604 833

Rivne NPP – Cyber Security 
Institutt for energiteknikk (prosjekt nr. 773)
NOK 1 750 000

RN material detection and dosimetry equipment for the National Academy of SBGS named after Bogdan Khmelnitskiy, Ukraine
Nordisk Sikkerhet (Delprosjekt under prosjekt nr. 760)
Ingen ny bevilgning fra atomhandlingsplanen

Environmental Remediation Account for Central Asia Fund
European Bank for Reconstruction and Development (prosjekt 755)
NOK 25 000 000 

Belastningsfullmakt til oppgaver innen atomsikkerhet i 2020
Fylkesmannen i Troms og Finnmark (prosjekt nr. 719)
NOK 14 852 354

Innvilget 2019

Belastningsfullmakt til oppgaver innen atomsikkerhet i 2019
Fylkesmannen i Troms og Finnmark (prosjekt nr. 719)
NOK 17 902 497

Leningrad NPP – Dekommisjonering LNPP enhet 1 videreføring (Decom-2)
Institutt for energiteknikk (prosjekt nr. 780)
NOK 5 000 000

Control and measurement instruments, laboratory reagents, database equipment for State Regulatory Authority of Tajikistan
Nordisk Sikkerhet (prosjekt nr. 769)
NOK 4 015 900
Prosjektomtale

2nd stage of PPS modernization at perimeter of FSUE “Atomflot”
Nordisk Sikkerhet (prosjekt nr. 768)
NOK 4 701 500
Prosjektomtale

Risk reduction, control of radioactive contamination, and improvement of the environmental monitoring system at the Pridninprovskiy Chemical Plant site in Ukraine
ÅF Advansie (prosjekt nr. 767)
NOK 6 492 00

UQB – Establishment of Ukrainian Qualification Body for qualification and personnel preforming UT/ET of VVER RPV
Institutt for energiteknikk (prosjekt nr. 766)
NOK 7 299 300
Prosjektomtale

Innvilget 2018

Utvidet bruk av Chernobyl Decommissioning Visualisation Center – ChNPP Planner extension & optimalisation 
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr. 761) 
NOK 4 180 510 
Prosjektomtale

RN material detection, dosimetry decontamination equipment and training for Lisichansk border detachement SBGS Ukraine 
Nordisk Sikkerhet (prosjekt nr. 760) 
NOK 5 822 700 
Prosjektomtale

Tilleggsbevilgning – Rivne NPP Non-Destructive Test (NDT) equipment for nuclear saftey system 
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr. 740) 
NOK 1 816 000 

Kola NPP – Modernisering av datainnsamlings. Og visualiseringssystemer for strålings-, meteorologisk- og økologisk kontroll 
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr. 759) 
NOK 2 965 000 
Prosjektomtale

4th stage of PPS modernization at nuclear Island area of FSUE Atomflot 
Nordisk Sikkerhet (prosjekt nr. 757) 
NOK 3 991 029 

Atomutfordringer i nord – tilrettelegging av flerspråklig regional nyhetsformidling – publisering av Scenarioa 2030 – Special Report 
The Independent Barents Observer (prosjekt nr 756) 
NOK 270 000 
Prosjektomtale

Nuclear challenges in Russia and Ukraine 2018-2020 
Bellona (videreføring prosjekt nr. 701) 
NOK 14 400 000 

From closed rooms to openness 2018-2020 
Naturvernforbundet (videreføring prosjekt nr. 704) 
NOK 6 900 000 

Miljøsamarbeid med ungdomsbevegelsen i Nordvest-Russland 2018-2020 
Natur og Ungdom (videreføring prosjekt nr.707) 
NOK 2 505 000 

Belastningsfullmakt til oppgaver innen atomsikkerhet i 2018 
Fylkesmannen i Finnmark (prosjekt nr. 719) 
NOK 12 820 000 

Innvilget 2017 

Nuclear challenges in Russia in 2017 
Bellona (videreføring prosjekt nr 701) 
NOK 4 200 000 

From closed rooms to openness 2017 
Naturvernforbundet (videreføring prosjekt nr 704) 
NOK 2 100 000 

Miljøsamarbeid og orgnisasjonsutvikling i Nordvest-Russland 2017 
Natur og Ungdom (videreføring prosjekt nr 707) 
NOK 996 000 

Belastningsfullmakt til oppgaver innen atomsikkerhet i 2017 
Fylkesmannen i Finnmark (prosjekt nr. 719) 
NOK 19 100 000 

Evaluation of the present radio-ecological situation in Andreeva Bay, adjacent offshore areas and the Kola Bay 
Akvaplan Niva (prosjekt nr 747) 
NOK 1 985 000 

Kola NNP Dekomisjonering Kola NPP enhet 1 og 2 
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr 748) 
NOK 5 715 000 

The nuclear industry in Ukraine - making comprehensible information available to the public 
Bellona (prosjekt nr 750) 
NOK 400 000 

Kola NNP Oppdatering av Multi Functional Simulator 
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr 751) 
NOK 4 065 000 

3rd stage of PPS modernization at nuclear Island area of FSUE Atomflot 
Nordisk Sikkerhet (prosjekt nr 752) 
NOK 3 185 500 

RN material detection, protection, dosimetry equipment and training Zhytomyrskyi SBGS Ukraina 
Nordisk Sikkerhet (Prosjekt nr 753) 
NOK 4 078 000
Mer om prosjektet

Environmental Remediation Account for Central Asia Fund 
European Bank for Reconstruction and Develop (prosjekt 755) 
NOK 6 000 000 

Innvilget 2016

Nuclear challenges in Russia in 2016 
Bellona (videreføring prosjekt nr 701) 
NOK 3 679 000 

From closed rooms to openness 2016 
Naturvernforbundet (videreføring prosjekt nr 704) 
NOK 2 012 000 

Belastningsfullmakt til oppgaver innen atomsikkerhet i 2016 
Fylkesmannen i Finnmark (prosjekt nr. 719) 
NOK 19 116 000 

Innvilget 2015

Belastningsfullmakt til oppgaver innen atomsikkerhet i 2015 
Fylkesmannen i Finnmark (prosjekt nr. 719) 
NOK 18 400 000  

The Chernobyl Shelter Fund 
European Bank for Reconstruction and Development (prosjekt nr. 737) 
NOK 25 000 000  

Rivne nuclear power plant Ukraina - "Non-destructive test (NDT) Equipment for nuclear systems" 
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr. 740) 
NOK 4 210 000 

Three fixed radiation portal monitors (RPMS) for FSUE "Atomflot" 
Nordisk Sikkerhet (prosjekt nr. 741) 
NOK 2 812 195 

RN Material detection, protection, and dosimetry equipment for Mukachevskiy border unit, SBGS, Ukraine 
Nordisk Sikkerhet (prosjekt nr. 742) 
NOK 6 657 878 

Innvilget 2014

Civil society and Rosatom 
Bellona (prosjekt nr. 701) 
NOK 1 450 000 

Civil society and Rosatom 
Bellona (prosjekt nr. 701) 
NOK 100 000 

Morgendagens ledere for et sikrere Nordvest-Russland 
Natur og Ungdom (prosjekt nr. 707) 
NOK 1 998 000 

Ekstrabevilgning til utvikling av visualiseringsteknologi for bruk i dekommisjonering ved Tsjernobyl og lenigrad kjernekraftverk (ChNPP og LNPP) 
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr. 711) 
NOK 799 242 

Belastningsfullmakt til oppgaver innen atomsikkerhet i 2014 
Fylkesmannen i Finnmark (prosjekt nr. 719) 
NOK 34 500 000 

Leningrad kjernekraftverk (LNPP), Bedre sikkerhetskultur og strålesikkerhet 
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr. 725) 
NOK 10 200 000 

Kola Kjernekraftverk (KNPP), Tiltak innenfor Beredskapstrening Beyond Design Base Accident (BDBA) 
Institutt for Energiteknikk prosjekt nr. 726) 
NOK 3 812 000 

Sterkere atomsikkerhetspartnere 
Naturvernforbundet og Natur og Ungdom (prosjekt nr. 727) 
NOK 712 620 

Atomkraft og atomavfall - Åpenhet er sikkerhet 
Bellona og Natur og Ungdom (prosjekt nr. 728) 
NOK 575 000 

Dekommisjonering av enhet 1 ved Leningrad kjernekraftverk (LNPP) 
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr. 730) 
NOK 9 515 000 

Atomflot - Transfer Point of spent Nuclear Fuel (TPSNF) 
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr. 731) 
NOK 9 244 500 

Kola kjernekraftverk (KNPP) - Vannkjemiovervåking 
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr. 732) 
NOK 3 900 000 

Innvilget 2013 

Leningrad kjernekraftverk (LNPP), Adgangskontroll-sluser 
Institutt for energiteknikk (prosjekt nr. 723) 
NOK 1 405 000 

Leningrad kjernekraftverk (LNPP), Kabelovervåkning LIRA 
Institutt for energiteknikk (prosjekt nr. 724) 
NOK 1 585 000 

Bidrag til NDEP-fondet, Andrejevbukta 
Northern Dimension Environmental Partnership Dimension/ European Bank for Reconstruction and Development (prosjekt nr. 722) 
NOK 13 000 000 

Belastningsfullmakt til oppgaver innen atomsikkerhet i 2013 
Fylkesmannen i Finnmark (prosjekt nr. 719) 
NOK 51 500 000 

Undersøkelse av Radioaktivitet i Andrejevbukta og nærliggende fjordområder 
Akvaplan niva (prosjekt nr. 718) 
NOK 2 344 000 

Fra lukkede rom til åpenhet 
Naturvernforbundet (prosjekt nr. 704) 
NOK 6 300 000 

Atomutfordringer i Russland 
Bellona (prosjekt nr. 701) 
NOK 9 000 000