Gå rett til innhold

Tilskudd over atomhandlingsplanen 2024

DSA tar imot søknader om tilskudd over atomhandlingsplanen med frist 15. februar.

Sist oppdatert: 15. januar 2024 15:35

Tilskuddsordningen skal støtte opp om aktiviteter som bidrar til å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, og hindrer at nukleært og annet radioaktivt materiale kommer på avveier.

I lys av Russlands angrepskrig mot Ukraina, er hovedinnsatsen rettet inn mot styrking av atomsikkerheten i Ukraina. Støtte til prosjekter i enkelte land i Øst-Europa kan også inngå.  

I tillegg til midler gjennom atomhandlingsplanen, kan midler for å styrke atomsikkerheten i Ukraina også innvilges fra Nansenprogrammet.  

Tilskuddsmottakere kan være aktører som bidrar til at de overordnete målene for tilskuddsordningen oppnås. Dette kan være både offentlig og privat sektor, eller sivilt samfunn.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet avholder det årlige informasjonsmøte for tilskuddssøkere 29. januar 2024 kl. 12.30-14.30. Kontaktperson er Ingrid Lillehagen: ingrid.lillehagen@dsa.no

Ved spørsmål, kontakt:

Ingrid Lillehagen: ingrid.lillehagen@dsa.no
Charlotte Birke: charlotte.birke@dsa.no