Tidligere innsatsområder

Norge har finansiert opphugging av atomubåter, og støttet fjerning og sikring av radioaktive batterier fra 251 fyrlykter i Nordvest-Russland og den russiske delen av Østersjøen. 

Sist oppdatert: 11. juni 2020 1439

KORT FORTALT

Prosjektene med atomubåter og fyrlykter har vært gjennom eksterne evalueringer som viser at arbeidet har hatt betydning for beskyttelse av mennesker og miljø.

Prosjektene er avsluttet. 

Fjerning av radioaktive batterier i fyrlykter

I det tidligere Sovjetunionen ble det utplassert litt over 1000 radioaktive strontiumbatterier for drift av fyrlykter og sjømerker. Batteriene er blant de farligste radioaktive kildene som finnes, og en uskjermet kilde kan gi en dødelig stråledose i løpet av ca. 30 minutter. Manglende fysisk sikring av kildene gjorde dem tilgjengelige for uvedkommende. De radioaktive kildene i fyrlyktene ble fjernet og erstattet med miljøvennlig solcelleteknologi. Ved å fjerne og lagre kildene er faren for forurensing av miljøet, og for at radioaktivt materiale skal komme på avveier, redusert. 

Norge finansierte fjerningen av 251 radioaktive kilder: 180 i Nordvest-Russland og 71 i Østersjø-området. Russland stod selv for fjerning og sikring av de fleste av de over 1000 kildene. I tillegg til Norge var USA også en viktig  internasjonal aktør. Frankrike, Canada, Sverige og Finland bidro også.

Fyrlyktprosjektet var gjennom en uavhengig evaluering som viste at prosjektet var vellykket med tanke på å beskytte mennesker og miljø og hindre at de kom på avveier.

Opphugging av ubåter

I løpet av den kalde krigen bygget Sovjetunionen verdens største ubåtflåte, og på 80- og 90-tallet ble mange av atomubåtene tatt ut av drift. De utrangerte atomubåtene inneholdt kjernebrensel og var i dårlig forfatning. De representerte derfor en trussel mot land- og havmiljøet i nord. 

Fra 2003 til 2009 finansierte og medvirket Norge til opphugging av fem atomubåter med kjernebrensel om bord. En av ubåtene ble hugget opp i samarbeid med Storbritannia. 

Russisk og internasjonal innsats førte til at ca. 120 utrangerte atomubåter i Norvest-Russland ble tatt hånd om på en forsvarlig måte. Russland har finansierte opphugging av de fleste ubåtene selv. 

Opphuggingen foregikk uten alvorlige hendelser. Det brukte kjernebrenselet ble transportert til Majak-anlegget i Syd-Ural for håndtering og avfallsbehandling. 

En uavhengig evaluering i etterkant av ubåtopphuggingen og fjerning av de radioaktive kildene viser at dette hadde vesentlig betydning for beskyttelse av miljøet i nordområdene. 

Evaluering

Fant du det du lette etter?
Vi svarer desverre ikke på disse meldingene, men bruker det til å optimalisere siden.