Høringer og tillatelser

Filter

 • Oslo universitetssykehus HF søker om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer

  Tema:Radioaktiv forurensning og avfall
  Dato:18. november 2020
 • St. Olavs Hospital HF søker om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer

  Tema:Radioaktivitet i mat og miljø
  Dato:03. november 2020
 • Equinor Energy AS søker om endring i tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra Martin Linge-feltet, Nordsjøen

  Tema:Radioaktiv forurensning og avfall
  Dato:13. oktober 2020
 • Oslo universitetssykehus søker om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer

  Tema:Radioaktiv forurensning og avfall
  Dato:28. september 2020
 • Statens vegvesen søker om tillatelse til utslipp av radionuklider

  Tema:Radioaktiv forurensning og avfall
  Dato:31. mars 2020
 • Stureterminalen søker om tillatelse til radioaktive utslipp

  Tema:Radioaktiv forurensning og avfall
  Dato:30. mars 2020
 • Stordbase søker om tillatelse til mellomlagring av radioaktivt avfall

  Tema:Radioaktiv forurensning og avfall
  Dato:07. august 2020
 • Bjorstaddalen Næring AS søker om tillatelse til mottak av fosfatsand og utslipp av naturlig forekommende radionuklider

  Tema:Radioaktiv forurensning og avfall
  Dato:12. juni 2020
 • TiZir Titanium & Iron søker om endring i tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer til miljø

  Tema:Radioaktiv forurensning og avfall
  Dato:19. mars 2020
 • DSA har mottatt nye opplysninger i søknad om tidsavgrenset utslipp av renset vann ved Borge Pukkverk Deponi

  Tema:Radioaktiv forurensning og avfall
  Dato:03. april 2020
Fant du det du lette etter?
Vi svarer desverre ikke på disse meldingene, men bruker det til å optimalisere siden.