Sol og solarium

FAKTA

  • UV-stråling fra sol og solarium kan gi deg brunfarge, men også skade hud og øyne.

  • DSA leder arbeidet med den nasjonale UV- og hudkreftstrategien. Denne har som mål å redusere forekomst og dødelighet av hudkreft forårsaket av sol og solarier.

  • DSA måler UV-strålingen fra sola ved ni målestasjoner i Norge. 

  • UV-indeks er et mål på hvor sterk UV-strålingen fra sola er, og du bør beskytte hud og øyne når UV-indeks er 3 eller høyere.

  • Strålevernforskriften stiller krav til eiere, forhandlere og importører av solarier. Både DSA og kommunene kan føre tilsyn med solariene.

  • DSA følger med på kunnskap, informerer og gir råd om doser og effekter av UV-stråling på mennesker.