Gå rett til innhold

Informasjon til kommunale tilsynsmyndigheter

DSAs tilsynsmyndighet for solarier er delegert til kommunene, og på denne siden finner du informasjon om solarietilsyn.

Sist oppdatert: 25. mai 2023 10:50

KORT FORTALT

Ansvaret for å føre tilsyn med solarier til kosmetisk bruk etter strålevernforskriften er delegert til kommunene.

Tilsyn med solarier hjelper. Forskriftskravene etterleves bedre i kommuner som fører tilsyn enn i kommuner som ikke gjør det.

DSA har utgitt en egen veileder for tilsyn med solarier for kommunalt tilsynspersonell.

Hvorfor tilsyn med solarier?

 • Solarium kan gi hudkreft, og risikoen øker hvis man starter å sole seg i ung alder, tar solarium ofte eller over en lengre periode. Det er derfor viktig med tilsyn for å sjekke at 18-årsgrensen og de andre kravene for solarium overholdes.  

 • Mange norske solarier har vist seg å ha for sterk stråling når de har blitt målt. Det er derfor viktig å sjekke at rør og lamper er korrekte, og eventuelt måle strålingen.

 • Kravene oppfylles bedre i kommuner der det har vært tilsyn, viser undersøkelser.

Hva skal det føres tilsyn med?

 • At aldersgrensen på 18 år overholdes

 • At kundene får all informasjonen de har krav på

 • At solarieapparatene oppfyller alle tekniske krav, som krav til strålingsstyrke, bruksanvisning, merking mm.

 • At virksomheten innehar den nødvendige kompetansen, har meldt solarievirksomheten til DSA, har et fungerende internkontrollsystem mm.

Alle kravene som stilles til virksomheter som tilbyr soling i solarium til andre, er nærmere beskrevet i Veileder 3: Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium (pdf).

Noteringsark for tilsyn (pdf), laget i samarbeid med Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO), gir en enkel oversikt over hva som bør kontrolleres ved et solarietilsyn og kan brukes som sjekkliste under tilsynet. 

Veileder i solarietilsyn

DSA har samlet relevant informasjon om tilsyn med solarier etter strålevernlovgivningen i en egen veileder, se Veileder for kommunens tilsyn med solarier (pdf). I tillegg til denne veilederen, må tilsynspersonellet også lese Veileder 3 (pdf), for nærmere beskrivelser av kravene som stilles til solarievirksomheter og hvordan de oppfylles.

Maler og rapporter

DSA ønsker oversikt over omfanget av tilsyn som drives av kommunene og ber derfor om kopi av tilsynsrapporter, men ikke kopi av videre saksgang. Det er fint om rapporten inneholder hvilke solariemodeller og rør/lamper som er observert (inklusiv ekvivalenskode og ekvivalenskodeintervall for hhv. rørene og solariene), betjeningsgrad, adresse og/eller kommune der solstudioet befinner seg. Dersom dere måler strålingen i solariene, ber vi om å få tilsendt måleresultatene.  

Maler som kan brukes ved tilsyn:

 • Noteringsark for tilsyn – Word - pdf

 • Varsel om tilsyn – Word - pdf

 • Tilsynsrapport – Word - pdf

 • Oversendelsesbrev for tilsynsrapport og varsel om pålegg – Word - pdf

 • Vedtak om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt – Word - pdf

 • Vedtak om tvangsmulkt – Word - pdf

Har du spørsmål om solarium i din kommune? 

Send e-post til solarier@dsa.no. DSA kan gi råd når det er tvil om gjeldende krav eller ved tekniske spørsmål. Vi anbefaler å bruke våre nettsider aktivt og følge med på nyheter her og i nyhetsbrevene vi sender ut.

Tilsynspersonell i kommunene kan logge seg inn på nettsiden https://ems.dsa.no/solarievirksomheter for å få en oversikt over hvilke virksomheter i kommunen som er meldt til DSA. Ta kontakt på e-post for å få brukernavn og passord. 

Vil du registrere deg som kommunens solariekontakt? 

Send en e-post til solarier@dsa.no. Du vil da motta nyhetsbrev og annen informasjon som er relevant for solarietilsyn.

Mer informasjon

Relevant regelverk

Solarier er regulert av strålevernforskriften, som er hjemlet i strålevernloven. DSAs tilsynsmyndighet for solarier er delegert til kommunene, jf. strålevernforskriften § 60. 
I tillegg gjelder internkontrollforskriften for virksomheter som omfattes av strålevernloven.

Publikasjoner