Gå rett til innhold

Eiere og tilbydere av solarium

Her finner du informasjon om noen av kravene som gjelder for virksomheter som tilbyr soling i solarium.

Sist oppdatert: 03. juni 2024 11:12

KORT FORTALT

Det er 18 års aldersgrense for å ta solarium i Norge og solariene må ha alderskontroll.  

Ansvarlig for daglig drift av solarier og ansatte med kundekontakt skal ha bestått en kunnskapsprøve, Solarieprøven.

Det er også strenge krav til solarieapparatene og til hva kunden skal informeres om.  

Alle kravene er regulert i strålevernforskriften og beskrevet i Veileder 3.  

Regelverk for solarier

DSA er ansvarlig myndighet for stråling fra solarier til kosmetisk bruk i Norge. Krav som gjelder for virksomheter som tilbyr soling i solarier er regulert i strålevernforskriften. I tillegg gjelder internkontrollforskriften for virksomheter som omfattes av strålevernloven, og dermed også for solarievirksomheter. 

Alle kravene er utdypet i Veileder 3: Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium (pdf). Les denne veilederen nøye dersom du tilbyr eller planlegger å tilby soling i solarium til andre. 

Hvem gjelder kravene for?

Kravene i strålevernforskriften gjelder alle virksomheter, inkludert enkeltpersoner, som tilbyr soling i solarium, enten dette er i et solstudio, som del av annen virksomhet, eller ved utleie til privatpersoner eller arbeidsplasser. Dette omfatter også virksomheter som leier solarium av andre virksomheter, og deretter tilbyr soling til andre. Annen virksomhet kan være treningsstudio, hotell eller lignende.

18-årsgrense og alderskontroll

Det er ikke lov å tilby solarium til personer under 18 år i Norge. Soling i ung alder gir økt risiko for hudkreft. 
Alle virksomheter som tilbyr solarium må ha et system for alderskontroll. 
Les mer om kravene til alderskontroll i Veileder 3 (pdf). Eksempler på hvordan kravene kan oppfylles i praksis finner du i StrålevernInfo 3:2016 «Nye regler for solarievirksomheter» (pdf). 

Krav om bestått kunnskapsprøve - Solarieprøven

De som er ansvarlig for daglig drift av solarier og ansatte med kundekontakt skal ha bestått en kunnskapsprøve kalt Solarieprøven (solarieprøven.no). Prøven kan tas på nett eller avlegges på et av Norsk Test sine testsentre rundt om i landet. Bestått prøve er gyldig i fem år.  

På sidene til Solarieprøven fins også Solarieopplæringen -  et nettbasert, frivillig selvstudium for å bestå Solarieprøven. Opplæringen og prøven er tilgjengelig på bokmål, nynorsk og engelsk.
Hvem som er å betrakte som ansvarlig for daglig drift og ansatte med kundekontakt og som følgelig må ha bestått Solarieprøven kan du lese mer om i Veileder 3 (pdf).

Obligatorisk informasjon til kundene

Kunder må ikke utsettes for unødig risiko ved bruk av solarium. Virksomheten må informere kunden om riktig bruk av solariet, anbefalinger om soling og solingstider og relevante risikofaktorer ved solariebruk. Det er krav om å ha advarselstekst i form av merking av solariene og oppslag i lokalet, og informasjonen i brosjyren Dette bør du vite før du tar solarium skal formidles til hver enkelt kunde, enten i papirversjon eller elektronisk. Små og mellomstore solarievirksomheter kan bestille ferdig trykte brosjyrer her: solarier@dsa.no.

Du finner mer utfyllende informasjonen om hvordan kravene oppfylles i Veileder 3 (pdf).

advarselsmerke med følgende tekst: Tilfredsstiller krav innen UV-type 3
Eksempel på merke med UV-type 3 og advarselstekst (kan skrives ut og benyttes - klikk på figuren for å laste ned). I henhold til endringer som har kommet i den Europeiske solariestanden, skal teksten «Skal ikke brukes av personer under 18 år.» være med på advarselsmerket for nye solarier. Siste frist for å implementere denne endringen er 24.04.2023.

Krav til solarieapparatene

Strålevernforskriften stiller mange krav til solariene, som for eksempel hvilke solariemodeller som er tillatt i Norge og hvilke rør og lamper de kan ha, hvor sterk stråling de kan avgi og at de skal være utstyrt med bestemte merker og bruksanvisning. Virksomheten som tilbyr soling i solarium har ansvaret for at solariene til enhver tid er i henhold regelverket. Les mer om kravene til solarieapparatene i Veileder 3 (pdf).

Meldeplikt, internkontroll og tilsyn

Det stilles også en del andre krav til virksomhetene, i tillegg til de som er omtalt på denne siden. For eksempel må alle solarievirksomhetene meldes inn til DSA (ems.no) og de må ha et internkontrollsystem. Virksomhetene har også noen plikter og rettigheter når kommunen eller DSA kommer på tilsyn. Nærmere beskrivelser av alle kravene som gjelder, finner du i Veileder 3 (pdf) og brev til kommunene med vurdering av kravet til Solarieprøven (pdf). 

Mer informasjon

Relevant regelverk

Publikasjoner