Gå rett til innhold

Hvor godt beskytter solbriller?

Du kan bli solbrent på øyet. Bruk solbriller ved sterkt sollys, også om det er lette skyer på himmelen. Å beskytte øynene mot sola er ekstra viktig for barn.

Sist oppdatert: 21. mars 2024 14:33

KORT FORTALT

For mye ultrafiolett (UV)-stråling kan skade øynene dine, akutt skade i form av en betennelsesreaksjon (snøblindhet, en slags solbrenthet) og utvikling av grå stær på lang sikt.

Solbriller beskytter øynene mot UV-stråling. Sjekk at de er CE-merket. Det betyr blant annet at de filtrerer bort UV-stråling. DSA har testet et utvalg CE-merkede solbriller. Alle oppfylte kravene til demping av UV-stråling. Bruk solbriller med en utforming som også stopper stråling inn fra sidene.

Tips for å unngå øyeskader fra sola

 • Sjekk at solbrillene er CE-merket.
 • Bruk solbriller som også skjermer for stråling inn fra sidene.
 • Bruk solbriller selv i dis og tåke hvis du er på ski eller på sjøen.
 • Bruk gjerne en bred-bremmet hatt eller caps i tillegg til solbriller.
 • Vær klar over at linser med UV-beskyttelse ikke beskytter hele det hvite området av øyet.
 • Se aldri direkte på sola.

Hvorfor bruke solbriller?

Solbriller demper det synlige lyset slik at det blir behagelig. I tillegg reduserer solbriller UV-stråling for å unngåøyeskader. Øyeskader skjer hovedsakelig på to måter:

 • De mest kortbølgede og energirike UV-strålene (UVB-stråling) absorberes i øyets overflate. Disse kan gi akutte skader, som snøblindhet, som er en betennelsesreaksjon på den ytterste delen av hele hornhinnen. Skaden repareres i løpet av noen dager, men er svært smertefull de dagene den pågår og kan kreve lindrende behandling. 
 • De litt mer langbølgede og mindre energirike UV-strålene (UVA-stråling) når lenger inn i øyet og kan absorberes i øyelinsen. De kan bidra til utvikling av grå stær på sikt, et aldersfenomen som gjør øyelinsen mindre gjennomsiktig. 

Barn og unge er spesielt utsatt da mer av UV-strålingen kan nå helt inn på netthinnen og gi permanent skade der. 

Grafisk tverrsnitt av øye som viser netthinne, glasslegemet, øyelinsen, forkammer og hornhinne. Den viser at UVC-stråler når til hornhinnen, UVB-stråler når øyelinsen, mens UVA-stråler når helt inn til glasslegemet,
Figuren viser hvor i øyet UV- strålingen absorberes, angitt i prosent innenfor hvert UV-område. UVC fra sola dempes av luft og ozonlaget og når ikke ned til jordoverflaten. Synlig lys når helt inn til netthinnen. (Illustrasjon: www.fotosearch.com)

Hvilke solbriller er bra nok?

For å kunne selges i Europa må solbrillene være CE-merket. For å få en slik merking må de oppfylle en del krav gitt i en internasjonal standard. Et viktig krav gjelder brillens egenskap til å beskytte øynene fra UV-stråling. 

Den ideelle solbrillen bør blokkere all UV-stråling og dempe mengden synlig lys som slipper gjennom brilleglasset. Brillen bør være formet slik at den dekker godt rundt øyet og hindrer at UV-stråling fra kantene treffer øyet. Dette er spesielt viktig når det er snø på bakken. På vidda kan snødekke gi opp mot 90 % refleksjon av UV-stråler, og man får da både strålene direkte fra sola og all strålingen som spres inn fra bakken og området rundt. Tørr sand reflekterer 15-20 %, krusninger på sjøen 25-30 %, mens barmark reflekterer kun ca. 10 %. Vær oppmerksom på at det også kan være viktig med øyebeskyttelse ved lett skydekke og tåke. UV-strålingen kan være høy selv om det synlige lyset og varmestrålingen dempes i slikt vær. 

Kravet til at solbriller kan benyttes til bilkjøring er at de slipper gjennom minst 8 % synlig lys. De aller mørkeste solbrillene egner seg altså ikke til bilkjøring.

Om CE-merking

Såkalt CE-merking (Conformité Européenne) er et synlig bevis på at et produkt anses å oppfylle bestemte krav.

Et CE-merke betyr at produsenten (eller produsentens representant) garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet/forordningen anses å være oppfylt. Produsenten (eller dennes representant) tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.

CE-merking er et signal til offentlige instanser som driver kontroll av produkter, om at produktet oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder i EØS, og at dette kan dokumenteres. Et produkt med korrekt CE-merking har fri markedsadgang i EØS-området

Kilde: Standard Norge

DSA har testet solbriller

DSA har over tid testet et tilfeldig utvalg av solbriller. Totalt var 35 solbriller med i testene. Testene viste at brilleglassene i alle CE-merkede solbriller tilfredsstilte kravene til demping av UV-stråling. Dette viste seg uavhengig av pris og merke. Brillens utforming og evne til å skjerme mot stråling fra alle kanter er vel så viktig som selve brilleglasset. Det er ikke tatt hensyn til i våre tester. Vanlige briller (ikke solbriller) demper også de mest kortbølgede UV-strålene, men slipper gjennom mer langbølget UV-stråling enn solbriller.

Solbriller med beskyttelse på sidene og vanlige solbriller
Brillens utforming og evne til å skjerme mot stråling fra alle kanter er vel så viktig som selve brilleglasset, spesielt om du går på ski eller er på sjøen. (Foto: DSA)

Testen viste at:

 • Alle solbrilleglass i testene blokkerer effektivt for UV-stråling   .
 • Glasset i solbrillene fjerner mer enn 99,4 % av skadelig ultrafiolett stråling.
 • Vanlig brilleglass slipper gjennom inntil 8 % av skadelig ultrafiolett stråling.
 • Alle solbrillene i testene slapp gjennom minst 8 % synlig lys.


 

Graf som viser hvor mye UV som trenger gjennom en typisk solbrille 0,002 %, lesebrille 2,1 % og uten briller 100 %
Figuren viser hvor mye av UV-strålingen som når øyet uten brille, med en vanlig brille og med en typisk solbrille.