Kampanje skal få ned unødvendig bruk av røntgen, CT, MR og ultralyd

En europeisk kampanje for å øke bevisstheten rundt riktig bruk av bildediagnostiske undersøkelser.

Sist oppdatert: 08. november 2019 00:00

Kampanjen, som lanseres på den internasjonale radiologi og radiografidagen, er rettet mot henvisende leger med en klar oppfordring om kun å henvise pasienter til nyttige bildediagnostiske undersøkelser til lavest mulig stråledose.

Andel unødvendige bildediagnostiske undersøkelser er  et økende problem i Norge og Europa. Dette er bekymringsfullt fordi slike undersøkelser fører til unødig bruk av helseressurser, fare for overdiagnostikk og uønsket bestråling som er forbundet med en liten risiko for utvikling av kreft senere i livet. Det er kun røntgen og CT-undersøkelser som er forbundet med kreftrisiko.

Uklar nytteverdi

En undersøkelse Riksrevisjonen gjorde i 2017 viser at det er et relativt høyt forbruk av CT- og MR-undersøkelser i helsevesenet som har begrenset eller uklar nytteverdi. Undersøkelsen viser også at kvaliteten på henvisningene som radiologene mottar, spesielt fra fastlegene, ikke er av god nok kvalitet.

Kampanjen som lanseres i dag fokuserer mye på hvor viktig det er med fullstendige og presise henvisninger for at radiologen skal kunne utføre den undersøkelsen som er best for pasienten.

Tenk gjennom nytten

Kampanjen presenterer en verktøykasse for henvisende leger som kan brukes i dialog med pasienten under konsultasjonen. Verktøykassen gir informasjon om strålerisiko og syv nøkkelspørsmål som legene bør tenke igjennom før de henviser pasientene til en bildediagnostisk undersøkelse.
- Nødvendig kunnskap om undersøkelsens nytteverdi og eventuell tilhørende strålerisiko er viktig for at legene skal kunne diskutere valg av undersøkelse med pasientene, sier fagdirektør Eva Friberg i DSA.
Så lenge en undersøkelse er nødvendig og utført med rett teknikk, vil de kliniske fordelene overstige strålerisikoen. Vektskålen blir imidlertid motsatt for unødvendige undersøkelser.

Klar oppfordring

Med kampanjen håper DSA å bevisstgjøre legene på sine valg og har følgende oppfordring:

 • Henvis kun til undersøkelser som er nyttige for pasienten
 • Bli kvitt unødvendige bildediagnostiske undersøkelser
 • Skriv gode henvisninger
 • Kommuniser strålerisiko og sett risiko i riktig perspektiv

Bred oppslutning

I alt 19 europeiske land støtter den nye kampanjen som er i regi av HERCA - en organisasjon for de europeiske strålevernmyndighetene, www.herca.org.
I Norge har kampanjens budskap god oppslutning i fagmiljøet og Helsedirektoratet. 

Nøkkelspørsmål for legene 

 • Hva er tilleggsverdien av en bildediagnostisk undersøkelse hvis jeg allerede har stilt diagnosen?
 • Bør pasienten min få enda en bildediagnostisk undersøkelse i tillegg til den som nylig har blitt utført?
 • Bør jeg henvise pasienten til røntgen eller CT hvis andre bildediagnostiske undersøkelser uten bruk av ioniserende stråling gir   like god diagnostisk avklaring?
 • Er pasienten min klar over at en CT-undersøkelse ikke er uten risiko?
 • Hvordan kan henvisningen min sikre at pasienten får den mest hensiktsmessige bildediagnostiske undersøkelsen?
 • Har jeg husket å spørre om mulig graviditet der dette er relevant?
 • Hva bør jeg vurdere før jeg henviser et barn til en bildediagnostisk undersøkelse?

Les mer om kampanjen.