Novembermøtet

Novembermøtet er eit møte mellom DSA og strålevernkoordinatorane i medisinske verksemder, der ein deler erfaringar og diskuterer utfordringar i det daglege strålevernsarbeidet.

Sist oppdatert: 30. september 2020 11:04