Gå rett til innhold

Novembermøtet

Novembermøtet er eit møte mellom DSA og strålevernkoordinatorane i medisinske verksemder, der ein deler erfaringar og diskuterer utfordringar i det daglege strålevernsarbeidet.

Sist oppdatert: 06. desember 2023 11:04

DSA arrangerer novembermøtet kvart år.

DSA held presentasjonar innan strålevern og strålevernarbeid, og strålevernkoordinatorane bidreg også med presentasjonar om relevante tema.

Under finn du referat og presentasjonar. Ta kontakt med oss om du vil ha presentasjonar frå tidlegare år.

Novembermøtet 2023

Novembermøtet 2022

Novembermøtet 2021

Novembermøtet 2019