Gå rett til innhold

Data om radioaktivitet i miljøet

Vi deler våra oppdaterte data frå overvakinga av radioaktivitet i miljøet på Miljøstatus.no.

Sist oppdatert: 16. november 2023 10:10

Miljøstatus er eit samarbeid mellom fleire statlege etatar innan miljøforvatninga. DSA leverer tekst og data innan temaet stråling, og Miljødirektoratet er ansvarleg redaktør for nettstaden.

Meir detaljerte data og beskrivingar av utvalde datasett finn du i rapportane våra.

I tillegg deler vi data om strålenivået i omgjevnadane frå det landsdekkjande målenettverket Radnett. Målenettverket vil gje eit tidleg varsel i tilfelle eit ukjent radioaktivt utslepp rammar Noreg.