Svært lave nivå av radioaktivt cesium målt på Svalbard, Svanhovd og Østerås

I veke 40 vart det målt svært lave nivå av radioaktivt cesium (Cs-137) på målestasjonane våre på Østerås i Bærum og på Svanhovd i Finnmark, og på CTBTO-stasjonen på Svalbard. 

Sist oppdatert: 12. oktober 2020 08:41

På stasjonen på Østerås vart det også målt svært lave nivå av radioaktivt jod. 

Konsentrasjonane som er målt er svært lave og nivåa som er påvist har ingen risiko for menneske eller miljø.  

Mest sannsynlig kjem det frå vindar i frå Ukraina og Russland, som met.no har meldt om tidlegare.