Per Strand ny direktør i DSA

Per Strand begynner denne uken som ny direktør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Sist oppdatert: 31. august 2020 10:52

Per Strand er ny direktør i DSA. (Foto: Ronny Østnes)

Per Strand ble utnevnt som ny direktør i DSA av Regjeringen i statsråd i november i fjor. Han tiltrer stillingen 1. september.

– Jeg ønsker Per Strand lykke til med denne svært viktige stillingen. Med sin varierte bakgrunn er Strand meget godt egnet og kvalifisert for rollen som ny direktør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Per Strand er født i 1961 og utdannet cand. scient fra Universitetet i Oslo i 1986.

Han tok doktorgrad i strålevern og radioøkologi i 1994 ved det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Graden omhandlet effekter av stråling på mennesker og tok spesielt for seg de helsemessige konsekvensene i Norge etter Tsjernobyl-ulykken.

Strand har hatt en rekke stillinger i DSA siden han ble ansatt som forsker i 1986. Han ble avdelingsdirektør i 1998. Fra 2014 har han hatt stilling som professor II ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Han har hatt en rekke internasjonale verv og oppgaver, blant annet i FNs internasjonale atomenergibyrå (IAEA), Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den internasjonale kommisjonen for strålevern (ICRP). Han har vært president for den internasjonale radioøkologiunionen og ledet OECD/NEAs ekspertgruppe for avfallshåndtering og avvikling av Fukushima kjernekraftverk i Japan etter atomulykken i 2011.

- Jeg er veldig motivert og ser fram til å ta fatt på denne spennende og viktige oppgaven, sier Strand. 

Han etterfølger Ole Harbitz som går av med pensjon etter 28 år som direktør.