Norsk besøk til Andrejevbukta i Murmansk

DSA og Statsforvalteren i Troms og Finnmark har besøkt Andrejevbukta i Murmansk fylke. Formålet var befaring av felles prosjekter for sikring og fjerning av det brukte kjernebrenselet som er lagret der, bare fem mil fra Norges grense. Dette var det første besøket til Andrejevbukta siden starten på koronapandemien.

Sist oppdatert: 01. oktober 2021 14:07

Andrejevbukta er regnet som en av de største og farligste ansamlingene av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall i verden. Det brukte kjernebrenselet kommer fra ca. 100 atomubåter, som utgjør en mulig fare for forurensning av miljøet både på land og i havet. Det norsk-russiske samarbeidet har bidratt til sikring av det radioaktive materialet, og transport av radioaktivt kjernebrensel ut av området startet i 2017. Det vil gå minst ti år før alt kjernebrenselet er fjernet.

Andrejevbukta2021_Sevrao_a.jpg
Den norske og deler av den russiske delegasjonen foran de spesiallagde konteinerne, som vil brukes til uttransport av brukt kjernebrensel. Foto: SevRAO.

På programmet stod befaring av de felles prosjektene som har pågått i 2020 og 2021, hvor reiserestriksjoner pga. koronapandemien har gjort besøk fra norsk side til Andrejevbukta umulig. Det ble også holdt en markering for det norsk-russiske samarbeidet om atomsikkerhet gjennom 25 år, blant annet med taler og planting av trær.

Av de felles prosjektene fra 2020 og 2021 som den norske delegasjonen fikk se, var blant annet spesiallagde konteinere som skal brukes for uttransport av brukt kjernebrensel. Det ble opplyst at 43 % av det brukte kjernebrenselet nå er transportert ut fra Andrejevbukta.

I den russiske delegasjonen på om lag 50 personer deltok blant annet representanter fra Rosatom, som har ansvar for kjernekraftvirksomheten i Russland, og SevRAO, som har ansvaret for oppryddingen i Andrejevbukta, samt myndigheter fra Murmansk fylke.

Andrejevbukta2021_Sevrao_b.jpg
Den norske delegasjonen under treplantingen, som markerte 25-årsjubileet for norsk-russisk atomsikkerhetssamarbeid. I midten; Bredo Møller, DSA. Til venstre Jarl Tuv og til høyre Per-Einar Fiskebeck, begge Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Foto: SevRAO.