Møte mellom Kriseutvalet og Totalberedskapskommisjonen

I dag vart det gjennomført eit møte mellom Kriseutvalet for atomberedskap (KU) og Totalberedskapskommisjonen.

Sist oppdatert: 24. juni 2022 12:51

Totalberedskapskommisjonen skal vurdere korleis dei samla beredskapsressursane i Noreg kan nyttast best mogleg. Kommisjonen vert leia av Harald Sunde.

På møtet fekk kommisjonen ein gjennomgang av mandatet til KU og atomberedskapen i Noreg. 

Cecilie Daae og Per Strand
KU sin leiar direktør Per Strand og direktør Cecilie Daae som i dag var fungerande kommisjonsleiar.