IFE er ilagt forelegg for brudd på forurensningsloven

Institutt for energiteknikk (IFE) har mottatt et forelegg på 1 million kroner for to overtredelser av forurensingsloven knyttet til drift av avfallsdeponiet i Himdalen. 

Sist oppdatert: 25. august 2020 14:22

Publisert 21.04.2020

Det ene forholdet gjelder ulovlig deponering og mangelfull risikovurdering for håndtering av flytende syreholdig avfall i 2013-14. Det andre forholdet gjelder deponering av ni beholdere med industriavfall som inneholdt høyere verdier av bequerel per beholder enn tillatt.
 
31. januar 2018 anmeldte Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) Institutt for energiteknikk for forsettlig å ha ulovlig deponert flytende, syreholdig radioaktivt avfall fra farmasiproduksjonen ved instituttet i avfallsdeponiet KLDRA-Himdalen. 
 
- Vi er fornøyd med at politiet har etterforsket og fulgt opp vår anmeldelse, og at saken nå får sin avslutning ved at IFE godtar forelegget og erkjenner at tidligere rutiner og praksis ikke har vært gode nok, sier avdelingsdirektør i DSA Kristin Elise Frogg. 
 
Det var i forbindelse med et tilsyn DSA gjennomførte 28. oktober 2015 det ble avdekket at IFE i 2013 og 2014 hadde lagret og/eller deponert inntil 13 tønner som kan inneholde flytende syreholdig radioaktivt avfall i KLDRA-Himdalen. Senere har det fremkommet brudd på vilkår knyttet til mengden radioaktivitet pr. beholder som deponeres i deponier. 
 
Avfallsdeponiet drives av IFE etter avtale med Nærings- og fiskeridepartementet og eies av Statsbygg.