Gjennomgang av norsk forvaltning på strålevern og atomsikkerhetsområdet

Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, er nå ferdig med en rapport med funn og anbefalinger etter gjennomgang av norsk forvaltning på strålevern og atomsikkerhetsområdet. 

Sist oppdatert: 25. august 2020 14:39

Publisert 09.12.2019

På invitasjon fra den norske regjeringen gjennomførte et team på 20 internasjonale eksperter en IRRS-gjennomgang. IRRS - Integrated Regulatory Review Service - er et verktøy som IAEA har utviklet for å hjelpe medlemsland til å øke kvaliteten og effektiviteten på nasjonal infrastruktur og nasjonalt regelverk innen blant annet områdene atomsikkerhet og strålevern,

Rapporten fra gjennomgangen er nå ferdig. Det arbeides nå med en plan for oppfølgingen av resultatene av gjennomgangen.