Folkemøte 3. mai om reaktordrevne fartøyer til havn i Tromsø 

Grøtsund havn ved Tønsnes i Tromsø er valgt som havn for anløp av allierte, reaktordrevne fartøyer. Mandag 3. mai kl. 18.00 blir det folkemøte med informasjon til innbyggerne i Tromsø, Karlsøy, Lyngen og Skjervøy kommuner om saken. 

Sist oppdatert: 27. april 2021 12:15

Bilde av Grøtsund havn. Foto: Tromsø Havn / Kjetil Robertsen
Grøtsund havn. Foto: Tromsø Havn / Kjetil Robertsen

Forsvarsdepartementet inviterer til folkemøtet i samarbeid med de regionale aktørene.

Under folkemøtet vil det først bli innledning fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Direktøren i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Per Strand, vil også delta i panelet og holde en kort innledning, i tillegg til representanter fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Tromsø kommune og Forsvaret. Deretter vil det bli anledning til å stille spørsmål til panelet.
I panelet vil det også være representanter fra Universitetssykehuset Nord-Norge og Politiet.