Gå rett til innhold

DSA sitt EØS-samarbeid

Sidan 2009 har vi gjennomført fleire prosjekt med EØS-midlar.

Sist oppdatert: 24. august 2020 13:25

KORT FORTALT

DSA har gjennomført fire prosjekt med EØS-midlar, to i Romania (2009-2011 og 2014-2017), eit med Bulgaria (2009-2011) og eit med Slovakia (2015-2017).

Fleire av prosjekta har vorte gjennomført i samarbeid med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Formålet med prosjekta er å styrke arbeidet til myndigheitene på ei rekke område, blant anna strålevern, kjernetryggleik, ikkje-spreiing, beredskap og handtering av radioaktivt avfall.

Det har blant anna blitt gjennomført to store internasjonale beredskapsøvingar, risikoanalysar for ulykker og det er blitt utvikla tryggleiksdokument. Mykje av erfaringane frå prosjekta vil gjennom IAEA bli gjort tilgjengelege for alle dei 168 medlemslanda til IAEA.

Det er laget to filmar, ein om prosjekta med Romania som blei gjennomført 2009-2011 og ein om prosjektet i 2013-2017:

Kva er EØS-midlane?

EØS-midlane er Noreg sitt bidrag til sosial og økonomisk utjamning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsen og samarbeidet mellom Noreg og mottakarlanda. 

Meir informasjon