Gå rett til innhold

Transport av radioaktivt materiale skal gjøres sikrere gjennom bilateralt samarbeid

Rumenske og norske strålevernsmyndigheter møttes denne uken i Norge for å utveksle kunnskap og erfaring med sikkerhet rundt transport av radioaktivt og nukleært materiale.

Sist oppdatert: 03. februar 2023 09:53

Flere personer kledd i hvite overtrekksjakker og beskyttelseshetter på hodet. De lytter til noe som blir fortalt.
Deltakerne var på befaring i lokalene til IFE divisjon Radiofarmasi, for å lære mer om hva som transporteres og hvordan transporten foregår. (Foto: DSA)

Samarbeidet er en del av et EØS-prosjekt hvor også Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er involvert.

– Målet med prosjektet er å styrke norske og rumenske myndigheter i arbeidet mot uønskede hendelser og kriminalitet knyttet til transport av radioaktivt og nukleært materiale, sier avdelingsdirektør Sara Skodbo i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

I løpet av workshopen besøkte deltakerne Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller for å lære mer om hvordan transport av radioaktive legemidler foregår. De fikk også et innblikk i transporter som vil bli aktuelle i forbindelse med opprydningen etter IFEs nedstengte forskningsreaktorer.

Gruppebilde av deltakere utenfor lokalene til Institutt for energiteknikk. Alle ser i kamera.
En rekke fagmyndigheter fra Norge og Romania deltok på workshopen. (Foto: DSA)

Etter at de siste forskningsreaktorene ble stengt i 2018 og 2019, har det vært begrenset med transporter av nukleært materiale i Norge. Etter hvert som arbeidet med nedbygging av de nukleære anleggene kommer i gang, vil omfanget av transporter ta seg opp igjen.

– Vi er glade for at EØS-prosjektsamarbeidet med Romania kan bidra til å styrke myndighetssamarbeidet om transportsikkerhet også her hjemme i Norge, sier Skodbo.

Transport av farlig gods i Norge er organisert gjennom en rekke lover og forskrifter som er forvaltet av ulike etater. Hvilket regelverk som gjelder avhenger både av typen materiale, og av om godset skal transporteres via land, luft eller sjø.

Workshopen foregikk over tre dager. I tillegg til DSA og IFE deltok Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Sjøfartsdirektoratet, Luftfartstilsynet, Kystverket, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Norsk nukleær dekommisjonering (NND).

Fra rumensk side deltok rumenske strålevernsmyndigheter (CNCAN), Romanias politi (IGPR) og Gendarmeriet i Romania (IGJR).

En mann i svart skjorte står foran en stor skjerm og snakker til en forsamling. To andre menn ser på ham mens han snakker.
Flere rumenske fagmyndigheter deltok på workshopen om transportsikkerhet. Her Gendarmeriet i Romania. (Foto: DSA)