Gå rett til innhold

Femårig-prosjekt mellom DSA og Romania er avsluttet

Målet med prosjektet var å hjelpe Romanias atomsikkerhetsmyndighet med å styrke kapasiteten for strålevern og atomsikkerhet, inkludert beredskap ved atomhendelser. Prosjektet var finansiert med EØS-midler.

Sist oppdatert: 31. mai 2024 12:31

politibil, lastebil, 3 personer i uniform, røyk
Et av prosjektene mellom Norge og Romania har vært om sikkerhet rundt transport av radioaktivt og nukleært materiale. Bildet er fra en øvelse i prosjektet. Foto: DSA.

I løpet av de fem årene prosjektet varte, ble det gjennomført over 140 aktiviteter. Formålet med aktivitetene var blant annet å gjennomgå og utvikle forskrifter, retningslinjer, veiledninger og prosedyrer. Videre har det vært initiert aktiviteter for å hindre at nukleært og annet radioktivt materiale kommer på avveier. En del av prosjektet har vært å bygge opp et nytt atomberedskapssenter hos den rumenske atomsikkerhetsmyndigheten (CNCAN). 

– Samarbeidet med vår søsterorganisasjon i Romania har vært avgjørende for den vellykkede gjennomføringen av prosjektet i Romania. Et sterkt multilateralt samarbeid om nukleær sikkerhet er viktigere enn noen gang, ikke minst i lys av krigen i Ukraina og risiko for hendelser ved de nukleære anleggene. Jeg håper vi kan fortsette det gode samarbeidet, sier Ingar Amundsen seksjonssjef for seksjon internasjonal atomsikkerhet.

To menn i dress
Petre Cornel Min, beredskapsdirektør i CNCAN (t.v) og Ingar Amundsen, seksjonssjef i DSA under åpningen av atomberedskapssenteret i Romania. Foto: DSA

Det ble det også gjennomført en fullskala atomberedskapsøvelse i Romania høsten 2023. Målet med øvelsen var å teste den nasjonale atomberedskapsplanen for å håndtere en alvorlig ulykke ved Cernavoda kjernekraftverk. Øvelsen var den største atomøvelsen i Romanias historie. Over 15 rumenske etater, 9 land og internasjonale organisasjoner deltok, med mer enn 1000 deltakere, samt over 60 nasjonale og internasjonale observatører.

Aktivitetene som har blitt gjennomført er med på å gjøre Romania bedre forberedt på – og rustet til – å forhindre atomulykker. Romania er også bedre rustet til å oppdage og respondere på uønskede hendelser og kriminalitet med radioaktivt og nukleært materiale. DSA har også involvert IAEA i prosjektet.

Mennesker i vernedrakter
Fra atomberedskapsøvelsen i Romania høsten 2023. Foto: DSA.