Gå rett til innhold

Samarbeid skal hindre smugling av radioaktivt materiale fra Ukraina

Et samarbeidsprosjekt mellom norske, slovakiske og ukrainske myndigheter skal bidra til å styrke grensesamarbeidet mellom Slovakia og Ukraina, og hindre smugling av radioaktive kilder. Denne uken møtes partene i Stavanger.

Sist oppdatert: 27. september 2022 09:59

Representanter fra norske, slovakiske og ukrainske myndigheter foran møteskjerm.
Norske, slovakiske og ukrainske myndigheter møtes i Stavanger denne uken. (Foto: DSA)

Dette er det andre EØS-prosjektsamarbeidet med Slovakia siden 2015. Formålet er å bedre sikkerhetssituasjonen på den slovakisk-ukrainske grensen, og hindre at såkalte CBRN-kilder fraktes illegalt gjennom Ukraina. CBRN er en forkortelse for kjemiske, biologiske, radioaktive og nukleære kilder. 

– Vi har bygget opp et omfattende samarbeid mellom Norge og Ukraina over flere år på dette feltet. Slovakia-prosjektet skal gjøre grensekontrollmyndighetene bedre rustet til å hindre smugling av radioaktive kilder, sier seksjonssjef Ingar Amundsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). 

I Ukraina er det store mengder radioaktive kilder som ikke er under myndighetenes kontroll. Norge har tidligere bidratt med måleapparater til ukrainske grensekontrollmyndigheter, samt trening og opplæring i bruk av utstyret. 

Grensen mellom Ukraina og Slovakia er også grensen mot Schengen-området. Ved å hindre smugling av farlige materialer gjennom Ukraina, reduseres risikoen for innførsel av slike kilder til EU-land. 

– Radioaktivt materiale som smugles over landegrenser kan bli brukt i ondsinnede handlinger. Det er bred enighet internasjonalt om å hindre dette, og samarbeid mellom ulike nasjonale myndigheter er derfor viktig, sier Amundsen. 

Prosjektet er finansiert gjennom EØS-midlene og har et budsjett på 2,5 millioner euro. Prosjektet ledes av Slovakia, mens DSA deltar som donorprosjektpartner.