Gå rett til innhold

Ukraina takker Norge for rask støtte til atomsikkerhet

Lederen for den ukrainske atomsikkerhetsmyndigheten takket Norge for den raske støtten under et møte i Wien i dag. Norge er et av landene som var tidlig ute med leveranser av utstyr til Ukraina for økt atomsikkerhet etter at krigen startet.

Sist oppdatert: 28. september 2022 14:08

Leder Oleg Korikov utrykte sin takknemlighet for den raske norske støtten for atomsikkerhet ved atomanleggene i Ukraina. Norge leverte utstyr og støtte til Ukraina allerede i mars, etter at den russiske hæren angrep Ukraina i februar. Ukrainerne takket også for viktig myndighetssamarbeid om utvikling av regelverk. 

To menn hilser på hverandre.
Per Strand (t.v.), DSAs direktør, og Oleg Korikov, leder for ukrainsk atomsikkerhetsmyndighet. Korikov takket for den raske norske støtten for atomsikkerhet og understreket at Zaporizjzja kjernekraftverk og område må tilbake under ukrainsk kontroll. (Foto: DSA).

– Vi vil fortsette å støtte den ukrainske atomsikkerhetsmyndigheten og atomsikkerhetsprosjekter fremover. Vi jobber med en rekke bilaterale prosjekter med ukrainske myndigheter, og vil fortsette å ha en nær og tett dialog om den utfordrende situasjonen med atomsikkerheten i et land som er i krig, sier direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Strand møtte Korikov under generalkonferansen til det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i Wien i dag.

Korikov beskrev de vanskelige forholdene ved Zaporizjzja kjernekraftverk, og understreket at atomanlegget og området må tilbake under ukrainsk kontroll for å oppnå sikkerhet.

Korikov og Strand understrekte viktigheten av å fortsette det nære samarbeidet. Begge satte pris på muligheten til å møtes ansikt til ansikt, og Korikov ser frem til å invitere Strand til Zaporizjzja i fremtiden.

Norge har hatt et nært atomsikkerhetssamarbeid med Ukraina siden 2014.

Sju personer rundt et møtebord.
Per Strand, DSA, sa at Norge vil fortsette støtten til ukrainsk atomsikkerhet, i møte mellom de to atomsikkerhetsdirektørene. Korikov og Strand ser frem til videre nært samarbeid. (Foto: DSA).