Gå rett til innhold

Norsk støtte til atomsikkerhet i Ukraina

Norge er et av landene som var tidlig ute med leveranser av utstyr til Ukraina for økt atomsikkerhet etter at krigen startet.

Sist oppdatert: 04. mai 2022 09:27

Radiosamband og kommunikasjonsutstyr ble overlevert grensekontrollmyndigheten i Ukraina (SBGS) i to omganger. (Foto: SBGS)

I løpet av krigen har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) fått mange henvendelser om støtte fra våre samarbeidspartnere i Ukraina. Krigshandlingene har gjort det vanskelig for ukrainske myndigheter og operatører å ivareta atomsikkerheten ved berørte anlegg. Det har også vært problemer med å skaffe det utstyret de har behov for.

– Den første leveransen ble overlevert allerede 24. mars. Den bestod av radiosamband, feltsenger, liggeunderlag og soveposer. Mottaker var grensekontrollmyndigheten i Ukraina (SBGS), forteller seksjonssjef for internasjonal atomsikkerhet i DSA, Ingar Amundsen.

Ukrainske grensekontrollmyndigheter mottok feltsenger, liggeunderlag og soveposer fra Norge i slutten av mars. (Foto: SBGS)

I den samme forsendelsen ble det overlevert radiosamband til Rivne kjernekraftverk nordvest i landet. 7. april ble en ny leveranse av radiosamband og kommunikasjonsutstyr overlevert SBGS.

Neste forsendelse vil være utstyr til vedlikeholdsprogrammet ved kjernekraftverket Rivne, som er essensielt for sikker drift. Dette er planlagt levert i to omganger, en i mai og en i juni.

– DSA fortsetter både bilateralt, nordisk og internasjonalt samarbeid for å bistå ukrainske myndigheter i denne vanskelige situasjonen, sier Amundsen.

Mangeårig samarbeid

Norske og ukrainske myndigheter har hatt et nært samarbeid gjennom mange år om å øke atomsikkerheten i landet. Arbeidet ble trappet opp i 2014, da daværende statsminister Erna Solberg ga forsikringer om økt norsk innsats i Ukraina, på atomtoppmøtet i Haag i Nederland. Finansieringen kommer primært fra regjeringens atomhandlingsplan.

– Dette samarbeidet har fortsatt etter utbruddet av krigen. Internasjonalt har det også vært flere møter for å diskutere assistanse fra vestlig side, sier Amundsen.

Etter at DSA startet med forsendelser av utstyr for å øke atomsikkerheten i Ukraina, har svenske og finske strålevernmyndigheter tatt kontakt. De ønsker å støtte de neste leveransene fra DSA ved å overføre midler.

Ukrainske myndigheter rapporterer nå inn sine samlede behov og oversender dette til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som videresender til medlemsland med tanke på koordinering fremover.

Hør mer om Ukraina og atomsikkerhet her: