Gå rett til innhold

Stor flernasjonal studie bekrefter økt risiko for kreft blant unge som gjennomgår CT-undersøkelser   

Ni europeiske land har samarbeidet om EPI-CT-studien, som har undersøkt sammenhengen mellom stråledose og kreft. Studien har analysert data for nesten en million pasienter, som gjennomgikk minst én CT-undersøkelse før de var 22 år. Funnene viser en klar sammenheng mellom stråledose til beinmarg og risiko for å utvikle blodkreft. 

Sist oppdatert: 10. november 2023 11:10

Gjennom studien ble stråledose til beinmarg estimert, og informasjonen ble koblet mot nasjonale kreftregistre. 

– Selv om denne studien viser en klar sammenheng mellom CT-undersøkelser for unge mennesker og utvikling av blodkreft, vil nytten av en CT-undersøkelse overstige risikoen, så lenge undersøkelsen er nødvendig. Studien understøtter viktigheten av å ha stor oppmerksomhet på strålevernarbeid i sykehusene, slik at den medisinske strålebruken er berettiget og kan foregå trygt og forsvarlig, sier fagdirektør Eva G. Friberg i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). 

DSA har bidratt i prosjektet 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Kreftregisteret var norske partnere i prosjektet. DSA hadde blant annet ansvar for datainnsamling fra sykehusene og prosessering av disse, og bidro til å estimere stråledosen pasientene hadde fått. 

Prosjektet ble finansiert av Forskningsrådet, i tillegg til egenfinansiering fra partnerne. Rundt 30 norske sykehus fra hele landet har bidratt med informasjon om stråledoser fra rundt 85 000 pasienter. 

Trygt å gjennomføre CT-undersøkelser ved norske sykehus 

Det er generelt trygt å gjennomføre en CT-undersøkelse ved norske sykehus. Stråling er et nødvendig verktøy innen diagnostikk, men skal kun benyttes når det er grunnlag for det. For å sikre dette, skal det alltid foreligge en henvising fra fastlegen eller legespesialist, der begrunnelsen for/behovet for undersøkelsen kommer frem. 

Det er krav om at undersøkelsene skal gjennomføres med lavest mulig stråledose. Samtidig skal det gis tilstrekkelig kvalitet på bildene. Høyt kvalifisert personell ved norske sykehus jobber daglig med å sikre at røntgen- og CT-undersøkelser av pasienter er trygge. 

– Det er viktig at pasienter ikke skremmes fra å gjennomføre nødvendige undersøkelser. Samtidig er det viktig å være restriktiv med å henvise til undersøkelser som ikke er nødvendige. Fastleger og andre som henviser til bildeundersøkelser oppfordres til å sette seg inn i informasjonsmateriellet DSA har utarbeidet i samarbeid med de andre europeiske strålevernmyndighetene, sier Friberg. 

Hele artikkelen kan leses i Nature Medicine.

Flere studier 

I en tilsvarende studie ble risiko for å få hjernesvulst undersøkt. Også her ble det funnet en økt risiko blant barn som hadde fått CT-undersøkelse. En artikkel om dette ble publisert i The Lancet i desember 2022.

Les mer om henvisninger til bildediagnostiske undersøkelser her.