Statusoppdatering om Ukraina 30. september

DSA overvåker fortsatt situasjonen i Ukraina.

Sist oppdatert: 30. september 2022 15:16

8 av 15 reaktorer i Ukraina er operative: tre ved Rivne kjernekraftverk, tre ved Sør Ukraina, to ved Khmelnytskyi og ingen ved Zaporizjzja.

Status Zaporizjzja kjernekraftverk

26. september meldte Energoatom at det var beskytning i nærheten av Zaporizjzja kjernekraftverk. En granat landet nær anlegget mens flere granater landet noe lengre unna. Nedslaget førte til knuste vindu i en turbinhall.

27. – 29. september ble det meldt om totalt 5 miner som eksploderte som følge av at dyr tråkket på dem. Alle minene gikk av utenfor anleggets gjerde. 27. september førte den ene eksplosjonen til knuste vindu i en ny turbinhall.

Status ved de tre andre kjernekraftverkene

Siden siste oppdatering (fredag 23. september) har det ikke blitt rapportert om militær aktivitet eller hendelser rundt de øvrige kjernekraftverkene.

DSAs vurdering

Anlegget ved Zaporizjzja er i en alvorlig situasjon. DSA ser med bekymring på tilstedeværelse av russiske militære styrker, samt mangel på vedlikehold og utstyr som er forårsaket av den russiske tilstedeværelsen. Ukrainsk driftspersonell er under betydelig press og er preget av okkupasjonen av anlegget. Dette medfører ytterligere risiko for anleggets sikkerhet.

DSA overvåker situasjonen og har god kontakt med ukrainske myndigheter og IAEA. DSA følger nå spesielt med på informasjon om tilstanden på Zaporizjzja kjernekraftverk. Det at de seks reaktorene i Zaporizjzja er i kald nedstenging gjør at mengden av radioaktivt jod og andre kortlivede radioaktive stoffer er betydelig redusert.

IAEAs generalkonferanse

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) gjennomførte denne uken den årlige generalkonferansen. Utenriksdepartementet og DSA, som UDs direktoratet innenfor internasjonal atomsikkerhet, var til stede.

Situasjonen i Ukraina fikk mye oppmerksomhet og var et viktig gjennomgangstema. IAEA er bekymret for atomsikkerheten, og spesielt forholdene ved Zaporizjzja kjernekraftverk. IAEAs syn sammenfaller med vurderingene fra norske myndigheter. Mange land rettet hard kritikk mot Russland for at de, ved sin invasjon, har svekket atomsikkerheten i Ukraina og økt risikoen for atomulykker. Norge fordømte Russlands angrep på Ukraina og understreket betydningen av å styrke atomsikkerheten i Ukraina.

Norge høster stor anerkjennelse for våre bidrag til atomsikkerheten i Ukraina. Det gjelder både det bilaterale engasjementet for å styrke atomsikkerhet med midler fra regjeringens atomhandlingsplan, gjennom konkrete EØS-prosjekter og gjennom internasjonale fora som G7 Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction og Information Sharing Initiative for atomsikkerhet i Ukraina.

DSAs direktør Per Strand og lederen for den ukrainske atomsikkerhetsmyndigheten Oleg Korikov hadde et eget møte: Ukraina takker Norge for rask støtte til atomsikkerhet - DSA