Statusoppdatering om situasjonen i Ukraina 18. november

Situasjonen ved kjernekraftverk i Ukraina 12. – 18. november 2022.

Sist oppdatert: 18. november 2022 15:03

IAEA rapporterte 15. november at russiske rakettangrep mot ukrainsk el-infrastruktur førte til at Khmelnytskyy kjernekraftverk mistet ekstern strømtilførsel og at dieselgeneratorer ble koblet inn. Reaktor 1 og 2 ble stengt ned. Drøye ni timer senere ble kraftverket tilkoblet to 330 kV reservelinjer og dieselgeneratorene koblet av.

I tillegg ble det meldt at Rivne kjernekraftverk mistet en av sine 750 KV-kraftlinjer i torsdag ettermiddag, og en av reaktorene ble automatisk koblet fra nettet. 

Det er ikke meldt om statusendring ved Zaporizjzja anlegget.

Av Ukrainas 15 reaktorer er nå 6 operative: 3 ved Rivne og 3 ved Sør-Ukraina. 

Andre forhold 

DSA har hatt møte med nestlederen i Energoatom, Yurii Sheyko, se egen nettsak

Utenriksdepartementet og DSA har deltatt på møte i regi av den europeiske utviklingsbanken EBRD om oppstart av deres nye fond for Tsjernobyl. Norge vil gi 5 millioner NOK til fondet, som i første omgang vil jobbe med økt brannsikring i Tsjernobyl for å hindre spredning av radioaktive stoffer som følge av skogbranner til våren. Direktøren for strålevernsmyndigheten (SNRIU) i Ukraina, Oleh Korikov, orienterte om situasjonen i Ukraina, med vekt på Tsjernobyl. Han beskrev de ekstreme forholdene der utstyr og laboratorier er ødelagt og stjålet som følge av russisk okkupasjon i krigens tidlige fase.  

DSAs vurdering 

Zaporizjzja kjernekraftverk er fortsatt i en alvorlig situasjon, men det er ikke meldt om statusendring på anlegget denne uken. De siste dagers hendelser understreker den skjøre atomsikkerhetssituasjonen også ved landets øvrige atomanlegg. 

DSA overvåker situasjonen og har god kontakt med ukrainske myndigheter og IAEA.