Gå rett til innhold

Radioaktivitet i smykker

DSA har mottatt informasjon fra det nederlandske strålevernet som viser at smykker og gjenstander som markedsføres med å ha negative ioner kan inneholde forhøyede verdier av naturlige radioaktive stoffer.

Sist oppdatert: 17. november 2022 13:24

Disse produktene er også til salgs i Norge og DSA ønsker å advare mot bruk av slike smykker/gjenstander. DSA har vært i dialog med det nederlandske strålevernet og fått oversendt deres rapport over måleresultater og doseberegninger:

Fraråder bruk av smykkene

Eksponering for ioniserende stråling fra radioaktive stoffer kan ha en skadelig virkning på cellene i huden. Den nederlandske rapporten viser at nivåene av radioaktivitet i smykkene er beskjedne. Dersom smykkene brukes sammenhengende over tid, kan likevel stråledosene til huden komme opp mot og potensielt overstige grenseverdien for huddose til allmennheten i strålevernforskriften § 6. All eksponering for ioniserende stråling skal holdes så lav som praktisk mulig, og DSA fraråder bruk av smykker som inneholder radioaktive stoffer.

Godkjenningspliktig

Tilsetting av radioaktive stoffer i produkter og salg av slike produkter må være godkjent av DSA. Ingen importører eller forhandlere har søkt DSA om slik godkjenning per i dag. En slik godkjenning vil bare bli gitt dersom bruken anses som berettiget. Berettiget bruk betyr at fordelene skal være større enn ulempene strålingen medfører. Det er ikke tilfelle for disse produktene.

Rapporten gjelder følgende smykker/gjenstander:

Produsent Produkt
Magnetix Fit & Slim silikon armbånd XL 
Magnetix Sportboost armbånd turkis
Magnetix Smiley Kids armband 
Magnetix Magnetkjede 
Energy Armour Svart-hvitt kjede
Energy Armour Dog tag
Energy Armour Svart superarmbånd 
Energy Armour Søvnmaske
Ionira Armband “Basic Nero 
- Quantum Pendant 
Armbånd og smykker
Noen av produktene som de nederlandske myndighetene har målt og som kan være radioaktive. Kilde: National Institute for Public Health and the Environment, Radioactivity measurements in ‘negative ion’ consumer products, 2022

Bilder av alle produktene kan sees i denne nettsaken fra det nederlandske strålevernet.

Det er sannsynlig at også andre omsatte smykker som markedsføres å ha negative ioner inneholder radioaktive stoffer, selv om de ikke er undersøkt i den nederlandske rapporten.

Merk at dette ikke gjelder såkalte ioniske luftrensere, da disse ikke inneholder radioaktive stoffer.

Må stanse omsetningen

Forhandlere som selger smykker som inneholder radioaktive stoffer må stanse omsetningen, da salg av denne type forbrukerartikler ikke ansees som berettiget iht. strålevernforskriften § 5 – dvs. at ulempene strålingen medfører vurderes å være større enn fordelene. DSA har informert norske forhandlere om dette.

Dersom det er norske forhandlere som ikke har mottatt denne informasjonen, bes disse om å ta kontakt med DSA på dsa@dsa.no.

Smykkene er definert som radioaktivt avfall

Alle smykkene som er undersøkt i Nederland vil være definert som radioaktivt avfall på grunn av innhold av naturlig forekommende radioaktive stoffer (NORM), jf. forskrift om radioaktiv forurensning og avfall vedlegg I a

DSA anbefaler at alle som har slike smykker kvitter seg med dem. For å kvitte deg med et slikt smykke kan du ta kontakt med den du har kjøpt det fra for å returnere smykket, eller du kan sende smykket til et avfallsmottak med tillatelse for å ta imot radioaktivt avfall. 
Smykkene kan sendes til Wergeland-Halsviks deponi i Gulen kommune som har tillatelse til å ta imot radioaktivt avfall. Ta kontakt med deponiet for veiledning om forsendelse. 

Ingen effekt mot 5G

Flere av disse smykkene markedsføres med at de beskytter mot 5G. DSA vil informere om at det ikke er noen vitenskapelige holdepunkter for at slike smykker skulle ha noen effekt mot stråling fra 5G eller andre trådløse teknologier.