Gå rett til innhold

5G og radiosignaler

5G er femte generasjons mobilnett, en etterfølger til 4G, 3G og 2G. Det forventes ikke at eksponeringsnivåene i samfunnet blir særlig høyere ved innføring av 5G, fordi erfaringer viser at ny teknologi tar over for den gamle.

Sist oppdatert: 12. april 2023 11:24

KORT FORTALT

Med den relativt omfattende kunnskapen vi har, er det ikke grunn til å anta at 5G er helseskadelig.

Målinger viser at eksponeringen fra mobil- og radiosendere som vi omgir oss med i dag er svak og ligger langt under grenseverdiene for hva som er helseskadelig. Vi har ikke grunn til å tro at innføring av 5G vil endre dette.

Eksponering fra 5G

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utfører målinger etter hvert som 5G tas i bruk i Norge. Målingene viser at nivåene ligger langt under gjeldende grenseverdier.

DSA har et tett samarbeid med Nkom. For mer informasjon om målinger utført av Nkom – se deres nettside om Elektromagnetisk stråling. Nkom har også testet stråling fra 5G-mobiltelefoner.

Foreløpig er det gjort få målinger av eksponeringen fra 5G på verdensbasis. Årsaken er at 5G-teknologien fortsatt er under utbygging i de fleste land.

5G-målinger som DSA har sett fra andre land, viser at nivåene ligger langt under de anbefalte grenseverdiene fra den Internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP).

Eksponeringen fra 5G vil ikke nødvendigvis komme i tillegg til eksponeringen fra 4G. Erfaringer viser at ny teknologi tar over for den gamle.

De høyeste frekvensene som etter hvert vil brukes til 5G-teknologi må ha antenner som står tettere for å kunne kommunisere med hverandre (pga. kortere rekkevidde for høyere frekvenser). Antenner kan også bli plassert nærmere der folk oppholder seg og være retningsstyrte slik at de peker dit det er størst behov for god dekning. Det kan gi noe økning i nivåene rundt oss, men eksponeringen vil fortsatt være svak og godt under grenseverdiene.

Selv om 5G legger til rette for at mange flere funksjoner kan knyttes til internett, vil det sannsynligvis bety lite for eksponeringsnivåene i samfunnet.

5G og helse

Basert på den samlede forskningen vurderer ekspertkomiteer og myndigheter, inkludert EUs vitenskapelige komité, at radiobølger fra trådløs teknologi ikke medfører helsefare, så lenge nivåene er under de anbefalte grenseverdiene fra ICNIRP – den Internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling.

Vi har brukt mobiltelefoner og radiosendere i flere tiår og det er forsket mye på i hvilken grad dette kan påvirke helsa vår. Basert på et slikt betydelig kunnskapsgrunnlag er det ikke sannsynlig at helseskader vil oppstå innenfor grenseverdiene. Det gjelder også for 5G.

Det har vært uttalt at bruken av de høyeste 5G-frekvensene (26 GHz) er helt ny og dermed potensielt kan være skadelig. Videre at det kun er de høyeste frekvensene som brukes til 5G-teknologi. Imidlertid har tilsvarende frekvenser i flere tiår blitt brukt til bl.a. radarer og radiolinker. I tillegg bruker USA, ifølge ICNIRP, 5G-frekvensen 28 GHz i dag.

Hva sier WHO og EU om 5G?

Hvilke frekvenser er satt av til 5G?

Frekvenser kan ikke tas i bruk uten tillatelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Følgende frekvensbånd er satt av til 5G:

  • 700 MHz, 3.6 - 3.8 GHz: Tilgjengelig for mobiloperatørene i dag. 

  • 26 GHz: Brukes i dag til radiolink og testing av 5G. Bruken vil sannsynligvis være for å lage mindre, avgrensede områder med god dekning. Kort rekkevidde og svært høy datakapasitet.

Nkom har utgitt Frekvenskompass for mobilkommunikasjon som er et veikart for frekvenser til mobilkommunikasjon og introduksjonen av 5G.

 

Hør mer om 5G i vår podkast Sikre kilder

Informasjonsfilm om trådløs teknologi (1 min 4 sek):