Gå rett til innhold

Ny avtale mellom DSA og IAEA for styrking av sikkerhetskontroll

DSA har signert en avtale med IAEA for å bli medlem av IAEAs program for å styrke sikkerhetskontroll/safeguards (Member State Support Programme, MSSP). Avtalen ble signert under IAEAs generalkonferanse i Wien denne uken.

Sist oppdatert: 27. september 2023 09:46

IAEA kontrollerer at det ikke foregår udeklarerte aktiviteter som fører til at nukleært materiale kommer på avveier. Gjennom dette arbeidet får det internasjonale samfunnet forsikringer om at nukleært materiale kun brukes til fredelige formål. Dette er en del av det internasjonale ikke-spredningsregimet som omfatter de fleste land i verden.

IAEA Per MSSP.jpg
Direktør Per Strand i DSA og Massimo Aparo, leder for IAEAs avdeling for sikkerhetskontroll/safeguards. Foto: DSA

Styrker sikkerhetskontrollene

MSSP skal bidra til å styrke IAEAs arbeid innen sikkerhetskontroll. Det vil også bidra til å styrke DSAs kompetanse.

– Gjennom dette programmet kan DSA bidra med kunnskap, men også lære av andre land som har liknende utfordringer som vi har i Norge. Kompetansebygging innen sikkerhetskontroll ved avvikling av atomanlegg vil være et naturlig område å samarbeide om, sier direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Støtter IAEA

MSSP har fra før 23 medlemmer. Disse er Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Canada, Kina, Tsjekkia, EU, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Japan, Nederland, Sør-Afrika, Sør-Korea, Russland, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, De forente arabiske emirater og USA.

Deltakerlandene støtter IAEAs arbeid innen sikkerhetskontroll, enten med økonomiske midler eller gjennom andre tiltak, som opplæring, teknologioverføring eller ekspertsamarbeid. Landene som deltar får informasjon om andre lands aktiviteter, blant annet gjennom regelmessige møter med IAEA og de andre medlemslandene.

Her kan du lese mer om sikkerhetskontroll.