Gå rett til innhold

Møte i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen

Det årlige møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen ble avholdt digitalt 31. mai. Viktige temaer på årets møte var beredskap og varsling, orientering om status for fjerning av brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta, samt planer for håndtering av sunkne radioaktive objekter.

Sist oppdatert: 31. mai 2022 14:04

Seksjonssjef Ingar Amundsen og direktør Per strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Seksjonssjef Ingar Amundsen (til venstre) og direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) (Foto: Hallfrid Simonsen, DSA)

Utenriksdepartementet hadde utnevnt direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) til å lede møtet fra norsk side. Den russiske delegasjonen ble ledet av direktør Oleg Krjukov i Rosatom. 11 ulike myndighetsorganer og institutter deltok. Presse og frivillige miljøvernorganisasjoner var invitert til å stille spørsmål til de to lederne av kommisjonen i etterkant av møtet.

Per Strand, direktør for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet på det årlige møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen
Direktør Per Strand i DSA ledet møtet fra norsk side. (Foto: Hallfrid Simonsen, DSA)

– Vi vil fortsette vår dialog med russiske myndigheter på atomsikkerhetsområdet der det er viktig for vår egen atomberedskap, og for å redusere risikoen for ulykker og radioaktiv forurensning, sa direktør Per Strand i DSA.  

Grunnet den russiske invasjonen av Ukraina har Norge frosset alle utbetalinger til prosjekter om atomsikkerhetssamarbeid i Nordvest-Russland. DSA følger situasjonen nøye og Strand uttrykte på møtet sterk bekymring for atomsikkerheten i Ukraina.

Brukt kjernebrensel i Andrejevbukta

Russisk side informerte om det langsiktige arbeidet med å sikre og fjerne brukt kjernebrensel fra den nedlagte ubåtbasen i Andrejevbukta, som ligger 50 km fra grensen til Norge.

Den første utskipingen av brukt kjernebrensel ble gjort i 2017, og om lag 50 prosent av brenselet er nå fjernet. Norge har lenge bidratt til dette arbeidet, og har interesse av at det gjennomføres på en sikker måte. 

Sunkne og dumpete radioaktive objekter

Russland informerte også om status for arbeidet med håndtering av sunkne og dumpete ubåter og andre objekter med brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall i Barents- og Karahavet.

Det har vært et langvarig samarbeid mellom Norge og Russland om miljøovervåking til havs og felles tokt for å undersøke tilstanden til disse sunkne og dumpete objektene.

Samarbeid siden 1995

Formålet med kommisjonsmøtene er å videreføre og styrke atomsikkerhetssamarbeidet mellom Norge og Russland, noe som bidrar til sikkerhet på begge sider av grensen. Dette var det 25. møtet etter at regjeringens atomhandlingsplan ble etablert i 1995.

Russisk side setter samarbeidet under atomkommisjonen på pause som følge av frys i norsk finansiering av samarbeidsprosjekter. Norsk og russisk part er enige om at dialogen kan fortsette på områder som reguleres av andre avtaler; herunder varsling ved atomhendelser, miljøovervåking og myndighetssamarbeid.