Gå rett til innhold

Høringsmøte i Lillestrøm i forbindelse med konsesjonssøknad for KLDRA Himdalen

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) inviterer til høringsmøte i forbindelse med at Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har søkt om konsesjon for å eie og drive Kombinert lager og deponi for lavt- og mellomaktivt radioaktivt avfall (KLDRA) i Himdalen. I dag er det Statsbygg som eier anlegget, mens Institutt for energiteknikk (IFE) har driftskonsesjon. 

Sist oppdatert: 29. mai 2024 10:09

Konsesjonssøknaden er lagt ut på høring, og fristen for å gi innspill er 15. juli 2024. Les mer om høringen her. 

DSA går nå grundig gjennom søknaden og vurderer NNDs evne til å være ansvarlig for drift og eierskap av KLDRA Himdalen i samsvar med nasjonalt regelverk og internasjonale krav. 

Som en del av saksforberedelsene, inviteres berørte organisasjoner, enkeltpersoner og andre relevante aktører til å delta på høringsmøte. Høringsmøtet finner sted på Thon Hotell Arena i Lillestrøm den 12. juni, fra klokken 18.30-21.00. Det er mulig å delta fysisk eller digitalt.

Påmelding til høringsmøtet kan gjøres her: Høringsmøte for NNDs søknad om konsesjon for atomanlegg i Himdalen (office.com)

Staten har påtatt seg hovedansvaret for oppryddingen etter Norges nukleære virksomhet og for sikker håndtering av brukt brensel og radioaktivt avfall. For å følge opp dette ansvaret, opprettet staten i 2018 Norsk nukleær dekommisjonering, som er et statlig forvaltningsorgan. Et viktig steg i arbeidet er å overføre relevante anlegg med tilhørende nødvendig personell og ansvar fra IFE og Statsbygg til NND. En forutsetning for slik overføring er at NND gis konsesjon etter atomenergiloven. 

DSA skal avgi en innstilling om konsesjon, og spørsmålet om konsesjon avgjøres av regjeringen. Høringsmøtet er en viktig del av prosessen frem mot innstilling. DSA skal påse at saken er best mulig opplyst samt informere om hvordan søknaden behandles. 

– Å behandle NNDs konsesjonssøknad er en av DSAs høyeste prioriteringer. Vi skal vurdere om NND har evne og kompetanse til å overholde kravene i regelverket og om de kan ivareta sikkerheten ved anlegget før konsesjon kan gis, sier prosjektleder for konsesjonsbehandlingen i DSA, Heidar Hüttmann.