Gå rett til innhold

Høringsmøte i Halden i forbindelse med konsesjonssøknad for atomanlegg

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) inviterer til høringsmøte i forbindelse med søknaden fra Norsk nukleær dekommisjonering (NND) om konsesjon for atomanlegg i Halden.

Sist oppdatert: 16. april 2024 12:35

Konsesjonssøknaden er tidligere sendt på høring, og har frist 7. juni. Les mer om høringen her.

Skal levere innstilling

DSA går nå grundig gjennom søknaden og vil vurdere NNDs evne til å være ansvarlig for drift av atomanlegget i samsvar med nasjonalt regelverk og internasjonale krav. Det tas sikte på å levere en innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av året. 

Som en del av saksforberedelsene, inviteres berørte organisasjoner, enkeltpersoner og andre relevante aktører til å delta på høringsmøte. Høringsmøtet finner sted på Thon Hotell Halden, 21. mai 2024 klokken 18:30-21:00. Det vil være mulig å delta ved fysisk oppmøte eller digitalt. Link til digital deltagelse blir sendt ut til de påmeldte deltagerne før møtet. Påmeldingsfristen er 13. mai 2024. 

Påmelding kan gjøres ved bruk av QR-koden nedenfor eller i dette skjemaet: Høringsmøte for NNDs søknad om konsesjon for atomanlegg i Halden (office.com)

høring halden.jpg
QR-kode for påmelding.

Bakgrunn 

I 2018 besluttet IFE (Institutt for energiteknikk) å stenge Halden-reaktoren. Staten påtok seg hovedansvaret for avviklingen og opprydningen av IFEs atomanlegg, og Norsk nukleær dekommisjonering ble opprettet for å følge opp dette ansvaret. Et viktig steg i arbeidet er å overføre relevante anlegg med tilhørende nødvendig personell og ansvar fra IFE til NND. En forutsetning for slik overføring er at NND gis konsesjon etter atomenergiloven.