Gå rett til innhold

Høring av NNDs søknad om konsesjon for atomanlegg i Halden

DSA har mottatt søknad fra Norsk nukleær dekommisjonering (NND) om konsesjon for atomanlegg i Halden. For å sikre bred involvering og grundig belysning av saken, sendes søknaden på høring. 

Sist oppdatert: 07. mars 2024 11:12

I 2018 besluttet IFE (Institutt for energiteknikk) å stenge Haldenreaktoren. Staten påtok seg hovedansvaret for avviklingen og opprydningen av IFEs atomanlegg, og Norsk nukleær dekommisjonering (NND) ble opprettet for å følge opp dette ansvaret. 

Et viktig steg i arbeidet er å overføre relevante anlegg med tilhørende nødvendig personell og ansvar fra IFE til NND. En forutsetning for slik overføring er at NND gis konsesjon etter atomenergiloven. 

Omfattende arbeid 

DSA har mottatt konsesjonssøknaden fra NND og arbeider nå med innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet. Som en del av saksforberedelsene, inviterer DSA berørte organisasjoner, enkeltpersoner og andre relevante aktører til å gi innspill. 

– Vi går grundig gjennom søknaden og skal vurdere NNDs evne til å være ansvarlig for drift av atomanlegg i samsvar med nasjonalt regelverk og internasjonale krav. Dette er et omfattende og komplekst arbeid. For å sikre involvering og best mulig belysning av saken, gjennomfører vi en høring, sier spesialrådgiver Carl-Magnus Larsson, som er prosjekteier for DSAs søknadsbehandling. 

Prioritert oppgave 

Et av DSAs samfunnsoppdrag er å påse at avvikling av og opprydding etter atomanleggene i Norge gjennomføres på en trygg, sikker og forsvarlig måte. Arbeidet med konsesjonssøknaden er høyt prioritert i DSA. 

I forbindelse med høringen planlegger DSA også et høringsmøte i Halden 21. mai 2024. Nærmere informasjon om dette kommer på et senere tidspunkt. 

Relevante søknadsdokumenter og mer informasjon om høringen.