Befaring ved Atomflot i Murmansk

DSA har vært på befaring ved Atomflot i Murmansk. Ved Atomflot mellomlagres brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta. Norge har vært med på finansiere prosjekter som har bidratt til å redusere risiko for at radioaktivt materiale kan komme på avveier. Under besøket ble resultatene av prosjekter for modernisering av den fysiske sikringen rundt Atomflot gjennomgått.

Sist oppdatert: 25. november 2021 08:51

Atomflot er en servicebase for den russiske atomisbryterflåten, som tar imot brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall fra avfallsanlegg og marinebaser i Nordvest-Russland, blant annet fra Andrejevbukta. Dette materialet fraktes videre til Majak i Ural, hvor Russlands anlegg for behandling og lagring av slikt materiale ligger. Det er viktig at den fysiske sikringen ved Atomflot oppfyller internasjonale standarder, slik at risikoen for sabotasje og tyveri av nukleært materiale reduseres. 

Representanter fra Nordisk sikkerhet, SSM og DSA på RosAtomflot foran isbryteren SIBIR
Representanter fra Nordisk sikkerhet, SSM og DSA på RosAtomflot foran isbryteren SIBIR som er tatt ut av drift. Foto: RosAtomflot.

Midler fra atomhandlingsplanen

Det norske firmaet Nordisk sikkerhet har siden 2015 fått tildelt midler fra regjeringens atomhandlingsplan for tiltak som bedrer sikkerheten ved Atomflot. Atomflot har selv betalt for deler av utstyret som har blitt kjøpt inn. Den svenske strålevernsmyndigheten (SSM) har også bidratt til finansieringen og var med på befaringen. 

Besøket ved Atomflot inkluderte en omvisning med inspeksjon av utstyr som har blitt installert gjennom samarbeidet. 

Tv-intervju
Fung. avdelingsdirektør i DSA Ingar Amundsen intervjues av russisk media. Foto: Bredo Møller, DSA.

Bidrar til sikker håndtering

Norge har ønsket å ha et engasjement ved Atomflot for å bidra til at håndtering av det brukte kjernebrenselet ved Andrejevbukta gjennomføres på en sikker måte i henhold til internasjonale standarder.